NABÓR NR 12/2019 ZAKOŃCZONY

20 Wrzesień2019

W dniu 19.09.2019r, LGD Stolem zakończyło nabór wniosków nr 12/2019 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej. Do Stowarzyszenia wpłynęło łącznie 12 wniosków o przyznanie pomocy. Koszt całkowity złożonych wniosków to  795 891,91 zł, natomiast kwota wnioskowana wynosi 720 000,00zł. Alokacja środków przeznaczona na konkurs to 420 000,00zł. Poniżej rejestr złożonych w ramach naboru wniosków.

REJESTR_12_2019

 

Zawiadomienie o XXIII Posiedzeniu Rady LGD Stolem

16 Wrzesień2019

Przewodnicząca Rady LGD Stolem zawiadamia, że w dniu  23 września 2019 r. (poniedziałek)  o godz. 13.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Lipuszu (ul. Wybickiego 27),  odbędzie się  XXIII  Posiedzenie Rady LGD Stolem w kadencji 2015-2019.

Przedmiotem obrad będzie  ocena i wybór operacji złożonych w naborze nr 11/2019  w ramach wdrażania LSR LGD Stolem na lata 2016 – 2023 objętego PROW 2014-2020. Poniżej proponowany porządek XXIII Posiedzenia Rady LGD Stolem.

Proponowany porządek obrad XXIII Posiedzenia Rady LGD Stolem

SPOTKANIE INFORMACYJNE LPI

13 Wrzesień2019

 

 

 

 

SPOTKANIE INFORMACYJNE W KOŚCIERZYNIE

PT.: „ALTERNATYWA DLA DOTACJI – ATRAKCYJNE INSTRUMENTY FINANSOWE DLA BIZNESU W WOJ. POMORSKIM”.

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Chojnicach zaprasza na spotkanie informacyjne organizowane w dniu 23 września 2019 roku w Kościerzynie, poświęcone możliwości otrzymania niskooprocentowanych (preferencyjnych) pożyczek i kredytów na utworzenie i rozwój działalności gospodarczej na terenie województwa pomorskiego. Czytaj dalej

Nabór wniosków na rozwój działalności gospodarczej zakończony

04 Wrzesień2019

W dniu 3 września 2019r, LGD Stolem zakończyło nabór wniosków nr 11/2019 w zakresie rozwoju działalności gospodarczej na obszarze LSR w ramach Poddziałania 19.2 PROW na lata 2014-2020. Do Stowarzyszenia wpłynęło łącznie 8 wniosków o przyznanie pomocy. Koszt całkowity złożonych wniosków to 2 461 657,52 zł, natomiast kwota wnioskowana wynosi łącznie 1 177 802,00 zł. Alokacja środków przeznaczona na ten konkurs to 811 152,00 zł. Poniżej rejestr złożonych w ramach naboru wniosków.

Rejestr_Nabór_Nr_11_2019

POTENCJALNI STYPENDYŚCI “DYPLOMU Z MARZEŃ” 2019/2020 WYŁONIENI

29 Sierpień2019

Informujemy, iż dnia 29 sierpnia 2019 r. obradowała komisja stypendialna LGD Stolem w celu weryfikacji wniosków o przyznanie stypendium pomostowego w ramach programu “Dyplom z marzeń” 2019/2020. Decyzją komisji na podstawie kryteriów takich jak: punkty z egzaminu maturalnego i dochód na jednego członka rodziny, zostało wyłonionych 8 osób, które według poniższej kolejności, LGD Stolem rekomenduje Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości do uzyskania stypendium na pierwszy rok studiów w wysokości 5 tys. zł. Są to:

  1. Wiktoria Miętka
  2. Mirosław Mruk
  3. Julia Tusk
  4. Marta Obojska
  5. Jagoda Lepak
  6. Agnieszka Wirkus
  7. Anna Kamrowska
  8. Michał Lizik

Decyzja komisji stypendialnej LGD nie jest wiążąca, ponieważ wnioski w/w maturzystów zostaną przekazane do Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości w Łodzi, gdzie będą poddane kolejnej weryfikacji przez Komisję FEP. Ostateczna lista rankingowa ukaże się w październiku br. na stronach internetowych www.stypendia-pomostowe.pl

VI Festiwal Żurawiny

22 Sierpień2019

Ogłoszenie o naborze nr 12/2019

14 Sierpień2019

Ogłoszenie o naborze nr 12/2019

  

Zarząd Lokalnej Grupy Działania Stolem

ogłasza konkurs

w ramach Poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność PROW 2014-2020

Zakres tematyczny:

Przedsięwzięcie  2.1.1.: Podejmowanie działalności gospodarczej w oparciu o lokalne zasoby, w ramach zakresu – Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym LSR, przez podejmowanie działalności gospodarczej (§2 ust. 1 pkt 2 lit.a  Rozporządzenia MRiRW w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 –2020 z późn. zmianami).

Forma wsparcia: premia

Termin składania wniosków: 04.09.2019r. – 19.09.2019r.

Miejsce składania wniosków: Biuro Lokalnej Grupy Działania Stolem, ul. Derdowskiego 7, 83-424 Lipusz, od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30. Wnioski należy składać bezpośrednio tj. osobiście, przez pełnomocnika lub osobę upoważnioną do reprezentowania beneficjenta.

Limit środków dostępnych w konkursie: 420 000,00 zł

 Kwota wsparcia:  60 000,00zł

Czytaj dalej

Ogłoszenie o naborze nr 11/2019

01 Sierpień2019

Ogłoszenie o naborze nr 11/2019

 Zarząd Lokalnej Grupy Działania Stolem

ogłasza konkurs

w ramach Poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność PROW 2014-2020

 

Zakres tematyczny:

Przedsięwzięcie 2.1.2 Wsparcie lokalnych przedsiębiorstw w celu ich rozwoju i utrzymania miejsc pracy, w ramach zakresu – Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym LSR, przez rozwijanie działalności gospodarczej (§2 ust. 1 pkt 2 lit.c  Rozporządzenia MRiRW w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 –2020 z późn. zmianami).

Forma wsparcia: refundacja do 70% kosztów kwalifikowalnych operacji.

Termin składania wniosków: 19.08.2019r. – 03.09.2019r.

Miejsce składania wniosków: Biuro Lokalnej Grupy Działania Stolem, ul. Derdowskiego 7, 83-424 Lipusz, od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30. Wnioski należy składać bezpośrednio tj. osobiście, przez pełnomocnika lub osobę upoważnioną do reprezentowania beneficjenta.

Limit środków dostępnych w konkursie: 811 152,00 zł

Maksymalna kwota wsparcia na jedną operację: 162 000,00 zł

Czytaj dalej

WARSZTATY Z WYPEŁNIANIA DOKUMENTACJI APLIKACYJNEJ

11 Lipiec2019

LGD Stolem zaprasza na warsztaty z wypełniania dokumentacji aplikacyjnej ( wniosek o przyznanie pomocy, biznesplan, warunki i kryteria przyznania pomocy) w ramach zbliżających się naborów wniosków z zakresu rozwoju i podejmowania działalności gospodarczej. Nabory planowane są w sierpniu i wrześniu br.

Warsztaty odbędą się w dniu 25 lipca 2019r w Urzędzie Gminy w Kościerzynie, na ul. Strzeleckiej 9 w sali posiedzeń,

1. w godzinach 10:00 do 12:30 – warsztat z zakresu rozwoju działalności gospodarczej

2. w godzinach od 12:30 do 15:00 – warsztat z zakresu podejmowania działalności gospodarczej

Chętnych do  uczestnictwa w warsztatach prosimy o zgłaszanie się drogą mailową (biuro@lgdstolem.pl)  bądź telefoniczną ( 58 680 05 70). Udział w warsztatach jest bezpłatny.

PLANOWANE NABORY WNIOSKÓW

03 Lipiec2019

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania informuje, iż w sierpniu i wrześniu br. planowane są kolejne nabory wniosków w zakresie rozwoju przedsiębiorczości na obszarze LSR. Pierwszy nabór wniosków w planowanym terminie od 19 sierpnia do 3 września dotyczyć będzie rozwijania działalności gospodarczej, natomiast drugi nabór wniosków w planowanym terminie od 4  do 19 września podejmowania działalności gospodarczej.

Szczegółowe informacje na temat planowanych naborów zamieszczone zostaną na stronie LGD Stolem po zaakceptowaniu proponowanych terminów naborów przez Zarząd Województwa Pomorskiego.

Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu z pracownikami biura LGD.