Ogłoszenie o naborze nr 13/2019

08 Listopad2019

Ogłoszenie o naborze nr 13/2019

 Zarząd Lokalnej Grupy Działania Stolem

ogłasza konkurs

w ramach Poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność PROW 2014-2020

Zakres tematyczny:

Przedsięwzięcie 1.2.1 Tworzenie i modernizacja miejsc przeznaczonych do aktywnych form spędzania czasu, w ramach zakresu – Rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej (§2 ust. 1 pkt 6  Rozporządzenia MRiRW w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 –2020 z późn. zmianami).

 

Forma wsparcia: refundacja do 70% kosztów kwalifikowalnych operacji w przypadku podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, do 63,63% w przypadku jednostek sektora finansów publicznych, do 100% w przypadku pozostałych podmiotów.

Termin składania wniosków: 25.11.2019r. – 10.12.2019r.

Miejsce składania wniosków: Biuro Lokalnej Grupy Działania Stolem, ul. Derdowskiego 7, 83-424 Lipusz, od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30. Wnioski należy składać bezpośrednio tj. osobiście, przez pełnomocnika lub osobę upoważnioną do reprezentowania beneficjenta.

Limit środków dostępnych w konkursie: 388 416,00 zł

Maksymalna kwota wsparcia: 300 000,00 zł dla podmiotów innych niż Jednostki Sektora Finansów Publicznych

Warunki udzielenia wsparcia:

 1. Wniosek o przyznanie pomocy musi zostać złożony w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu naboru wniosków o przyznanie pomocy,
 2. Operacja musi być zgodna z zakresem tematycznym wskazanym w ogłoszeniu naboru wniosków o przyznanie pomocy,
 3. Podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy złożył dokumenty zgodnie z Listą dokumentów wymaganych do spełnienia warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru stanowiącą załącznik nr 2 do ogłoszenia,
 4. Operacja musi być zgodna z LSR, w tym z PROW 2014-2020,
 5. Operacja musi otrzymać minimum 5,60 pkt. w ramach oceny zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru.

Czytaj dalej

XXVI POSIEDZENIE RADY LGD STOLEM

17 Październik2019

Przewodnicząca Rady LGD Stolem zawiadamia, że w dniu  24 października 2019 r.(czwartek)  o godz. 14.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Lipuszu (ul. Wybickiego 27),  odbędzie się  XXVI Posiedzenie Rady LGD Stolem w kadencji 2015-2019.

Przedmiotem obrad będzie  rozpatrzenie protestów od oceny Rady LGD Stolem złożonych w ramach  naboru nr 11/2019  w ramach wdrażania LSR LGD Stolem na lata 2016 – 2023 objętego PROW 2014-2020.

WYNIKI OCENY I WYBORU OPERACJI W RAMACH NABORU NR 12/2019

04 Październik2019

Uprzejmie informujemy, że w dniu 2 października 2019 r. Rada LGD Stolem dokonała oceny i wyboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach naboru nr 12/2019. Zgodnie z Procedurą oceny i wyboru operacji w ramach LSR, poniżej publikujemy do państwa wglądu protokół z posiedzenia Rady zawierający informacje o wykluczeniach członków Rady w związku z potencjalnym konfliktem interesów oraz listy operacji zgodnych z LSR (niezgodnych nie było) i operacji wybranych do finansowania (niewybranych nie było) dla naboru nr 12/2019. Pozostałe załączniki do protokołów dostępne są do wglądu w biurze LGD Stolem. Jednocześnie informujemy, że w dniu dzisiejszym zostaną do państwa wysłane droga mailową scany pism zawierające wyniki oceny a dodatkowo droga pocztową oryginały pism do wnioskodawców, których operacje zostały wybrane ale nie mieszczą się w limicie środków przeznaczonych na nabór.

Protokół_XXV_posiedzenie_Rady_LGD_Stolem_02_10_2019

Rejestr_interesów_XXV_posiedzenie_Rady_LGD_Stolem

Tabela_Wykluczeń_XXV_Posiedzenie_Rady_LGD_Stolem

Lista_operacji_zgodnych_nabór_12_2019

Lista_operacji_wybranych_nabór_12_2019

WYNIKI OCENY I WYBORU OPERACJI W RAMACH NABORU NR 11/2019

04 Październik2019

Uprzejmie informujemy, że w dniu 23 września i 2 października 2019 r. Rada LGD Stolem dokonała oceny i wyboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach naboru nr 11/2019. Zgodnie z Procedurą oceny i wyboru operacji w ramach LSR, poniżej publikujemy do państwa wglądu protokoły z posiedzeń Rady zawierające informacje o wykluczeniach członków Rady w związku z potencjalnym konfliktem interesów oraz listy operacji zgodnych z LSR (niezgodnych nie było) i operacji wybranych do finansowania (niewybranych nie było) dla naboru nr 11/2019. Pozostałe załączniki do protokołów dostępne są do wglądu w biurze LGD Stolem. Jednocześnie informujemy, że w dniu dzisiejszym zostaną do państwa wysłane droga mailową scany pism zawierające wyniki oceny a dodatkowo droga pocztową oryginały pism do wnioskodawców, których operacje zostały wybrane ale nie mieszczą się w limicie środków przeznaczonych na nabór.

Protokół_XXIII_posiedzenie_Rady_LGD_Stolem_23_09_2019

Rejestr_interesów_XXIII_posiedzenie_Rady_LGD_Stolem

Tabela_Wykluczeń_XXIII_Posiedzenie_Rady_LGD_Stolem

Protokół_XXIV_posiedzenie_Rady_LGD_Stolem_02_10_2019

Rejestr_interesów_XXIV_posiedzenie_Rady_LGD_Stolem

Tabela_Wykluczeń_XXIV_Posiedzenie_Rady_LGD_Stolem

Lista_operacji_zgodnych_z_LSR_nabór_11_2019

Lista_operacji_wybranych_nabór_11_2019

NABÓR 11/2019 – PONOWNA OCENA W RAMACH PROCEDURY ODWOŁAWCZEJ

Lista_operacji_wybranych_nabór_11_2019_aktualizacja

Rejestr_interesów_11_2019_protesty

Tabela_Wykluczeń_11_2019_protesty

 

 

Zawiadomienie o XXIV i XXV Posiedzeniu Rady LGD Stolem

25 Wrzesień2019

Przewodnicząca Rady LGD Stolem zawiadamia, że w dniu  2 października 2019 r. (środa)   w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Lipuszu (ul. Wybickiego 27),  odbędzie się  XXIV i XXV  Posiedzenie Rady LGD Stolem w kadencji 2015-2019.

Przedmiotem obrad pierwszego posiedzenia będzie dokończenie  oceny i wybór operacji złożonych w naborze nr 11/2019  w ramach wdrażania LSR LGD Stolem na lata 2016 – 2023 objętego PROW 2014-2020.

Natomiast  na drugim posiedzeniu odbędzie się ocena i wybór operacji złożonych w naborze nr 12/2019  w ramach wdrażania LSR LGD Stolem na lata 2016 – 2023 objętego PROW 2014-2020.

Poniżej proponowane porządki obu posiedzeń Rady LGD Stolem.

Proponowany porządek obrad XXIV Posiedzenia Rady LGD Stolem

Proponowany porządek obrad XXV Posiedzenia Rady LGD Stolem

NABÓR NR 12/2019 ZAKOŃCZONY

20 Wrzesień2019

W dniu 19.09.2019r, LGD Stolem zakończyło nabór wniosków nr 12/2019 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej. Do Stowarzyszenia wpłynęło łącznie 12 wniosków o przyznanie pomocy. Koszt całkowity złożonych wniosków to  795 891,91 zł, natomiast kwota wnioskowana wynosi 720 000,00zł. Alokacja środków przeznaczona na konkurs to 420 000,00zł. Poniżej rejestr złożonych w ramach naboru wniosków.

REJESTR_12_2019

 

Zawiadomienie o XXIII Posiedzeniu Rady LGD Stolem

16 Wrzesień2019

Przewodnicząca Rady LGD Stolem zawiadamia, że w dniu  23 września 2019 r. (poniedziałek)  o godz. 13.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Lipuszu (ul. Wybickiego 27),  odbędzie się  XXIII  Posiedzenie Rady LGD Stolem w kadencji 2015-2019.

Przedmiotem obrad będzie  ocena i wybór operacji złożonych w naborze nr 11/2019  w ramach wdrażania LSR LGD Stolem na lata 2016 – 2023 objętego PROW 2014-2020. Poniżej proponowany porządek XXIII Posiedzenia Rady LGD Stolem.

Proponowany porządek obrad XXIII Posiedzenia Rady LGD Stolem

SPOTKANIE INFORMACYJNE LPI

13 Wrzesień2019

 

 

 

 

SPOTKANIE INFORMACYJNE W KOŚCIERZYNIE

PT.: „ALTERNATYWA DLA DOTACJI – ATRAKCYJNE INSTRUMENTY FINANSOWE DLA BIZNESU W WOJ. POMORSKIM”.

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Chojnicach zaprasza na spotkanie informacyjne organizowane w dniu 23 września 2019 roku w Kościerzynie, poświęcone możliwości otrzymania niskooprocentowanych (preferencyjnych) pożyczek i kredytów na utworzenie i rozwój działalności gospodarczej na terenie województwa pomorskiego. Czytaj dalej

Nabór wniosków na rozwój działalności gospodarczej zakończony

04 Wrzesień2019

W dniu 3 września 2019r, LGD Stolem zakończyło nabór wniosków nr 11/2019 w zakresie rozwoju działalności gospodarczej na obszarze LSR w ramach Poddziałania 19.2 PROW na lata 2014-2020. Do Stowarzyszenia wpłynęło łącznie 8 wniosków o przyznanie pomocy. Koszt całkowity złożonych wniosków to 2 461 657,52 zł, natomiast kwota wnioskowana wynosi łącznie 1 177 802,00 zł. Alokacja środków przeznaczona na ten konkurs to 811 152,00 zł. Poniżej rejestr złożonych w ramach naboru wniosków.

Rejestr_Nabór_Nr_11_2019

POTENCJALNI STYPENDYŚCI “DYPLOMU Z MARZEŃ” 2019/2020 WYŁONIENI

29 Sierpień2019

Informujemy, iż dnia 29 sierpnia 2019 r. obradowała komisja stypendialna LGD Stolem w celu weryfikacji wniosków o przyznanie stypendium pomostowego w ramach programu “Dyplom z marzeń” 2019/2020. Decyzją komisji na podstawie kryteriów takich jak: punkty z egzaminu maturalnego i dochód na jednego członka rodziny, zostało wyłonionych 8 osób, które według poniższej kolejności, LGD Stolem rekomenduje Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości do uzyskania stypendium na pierwszy rok studiów w wysokości 5 tys. zł. Są to:

 1. Wiktoria Miętka
 2. Mirosław Mruk
 3. Julia Tusk
 4. Marta Obojska
 5. Jagoda Lepak
 6. Agnieszka Wirkus
 7. Anna Kamrowska
 8. Michał Lizik

Decyzja komisji stypendialnej LGD nie jest wiążąca, ponieważ wnioski w/w maturzystów zostaną przekazane do Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości w Łodzi, gdzie będą poddane kolejnej weryfikacji przez Komisję FEP. Ostateczna lista rankingowa ukaże się w październiku br. na stronach internetowych www.stypendia-pomostowe.pl