Walne Zebranie Członków LGD Stolem

18 Maj2022

Zarząd LGD Stolem zaprasza wszystkich Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Stolem do udziału w Walnym Zebraniu Członków,  które odbędzie się w dniu  25 maja 2022 r. (środa) o godz. 17.00 (drugi termin godz. 17.15) w sali narad Urzędu Gminy Kościerzyna, przy ul. Strzeleckiej 9 w Kościerzynie.

Głównym tematem zebrania będzie przyjęcie sprawozdań z działalności Stowarzyszenia w 2021 roku i udzielenie absolutorium Zarządowi.

W załącznikach poniżej znajdują się proponowany porządek obrad oraz projekty uchwał.

Załączniki:

proponowany porzadek WZC – 25.05.2022

Projekty_uchwał_WZC_25.05.2022

NABORY NR 18/2022 I 19/2022 ZAKOŃCZONE

18 Maj2022

W dniu 17.05.2022r  LGD Stolem zakończyło nabory wniosków nr 18/2022 i 19/2022 w zakresie rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej. Do Stowarzyszenia wpłynęły łącznie 6 wniosków o przyznanie pomocy.    W ramach naboru nr 18/2022 wpłynęło 5 wniosków. Koszt całkowity złożonych wniosków to 1 497 566,01 zł, natomiast kwota wnioskowana wynosi 762 570,59 zł. Alokacja środków przeznaczona na konkurs nr 18/2022 wynosi 269 593,81 EUR, co indykatywnie w przeliczeniu na złote po kursie 4,00 PLN/EUR wynosi 1 078 375,24 zł. Natomiast w ramach konkursu nr 19/2022  wpłynął 1 wniosek. Łączny koszt całkowity wynosi 300 400,08zł, a wnioskowana kwota pomocy to 143 167,00zł. Alokacja środków na konkurs nr 19/2022 wynosiła 50 322,45 EUR, co indykatywnie w przeliczeniu na złote po kursie 4,00 PLN/EUR wynosi 201 289,80zł. Poniżej rejestry złożonych wniosków.

Rejestr_wniosków_18_2022

Rejestr_wniosków_19_2022

 

 

Nabór na stanowisko pracy

13 Maj2022

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Stolem ogłasza nabór na stanowisko pracy – Pracownik administracyjno – wdrożeniowy. Rozpoczęcie pracy od 1 lipca 2022 roku. Szczegóły w załączniku poniżej.

nabór na stanowisko pracy LGD Stolem 2022

WARSZTATY WITRAŻU

12 Maj2022

Czytaj dalej

WARSZTATY JĘZYKA KASZUBSKIEGO

26 Kwiecień2022

Czytaj dalej

PONOWNA OCENA OPERACJI W RAMACH NABORU NR 17/2021

25 Kwiecień2022

Na posiedzeniu w dniu 19.04.2022 r Rada LGD Stolem  przeprowadziła ponowną ocenę dwóch operacji z naboru nr 17/2021 w związku ze złożeniem protestów od oceny Rady dokonanej w dniu 12 stycznia 2021r i ich przekazaniem do ponownego rozpatrzenia przez Zarząd Województwa Pomorskiego. W wyniku ponownej oceny Rada LGD Stolem podtrzymała swoje zdanie i nie uwzględniła zarzutów przedłożonych w protestach.

Poniżej publikujemy protokół z posiedzenia Rady oraz  rejestr interesów i tabelę wykluczeń z oceny:

Protokół_Rada_Protesty_19.04.2022

Rejestr_interesów_i_tabela wykluczeń _protesty_17_2021

 

Ogłoszenie o naborze nr 19/2022

15 Kwiecień2022

Ogłoszenie o naborze nr 19/2022

 Zarząd Lokalnej Grupy Działania Stolem

ogłasza konkurs

w ramach Poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność PROW 2014-2020

Zakres tematyczny:

Przedsięwzięcie 1.2.2.: Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury społeczno-kulturalnej służącej inicjatywom lokalnym, w ramach zakresu – Rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej (§ 2 ust. 1 pkt 6  Rozporządzenia MRiRW w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 –2020 z późn. zmianami).

 Forma wsparcia: refundacja do 70% kosztów kwalifikowalnych operacji w przypadku podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, do 63,63% w przypadku jednostek sektora finansów publicznych, do 100% w przypadku pozostałych podmiotów.

Termin składania wniosków: 29.04.2022r. – 17.05.2022r.

Miejsce składania wniosków: Wnioski należy składać w biurze LGD Stolem, ul. Derdowskiego 7, 83-424 Lipusz, od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30. (osobiście, przez pełnomocnika lub osobę upoważnioną)

Limit środków dostępnych w konkursie:  50 322,45 EUR. co indykatywnie w przeliczeniu na złote po kursie 4,00 PLN/EUR wynosi 201 289,80  zł.


Czytaj dalej

Ogłoszenie o naborze nr 18/2022

15 Kwiecień2022

Ogłoszenie o naborze nr 18/2022

 Zarząd Lokalnej Grupy Działania Stolem

ogłasza konkurs

w ramach Poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność PROW 2014-2020

Zakres tematyczny:

Przedsięwzięcie 1.2.1 Tworzenie i modernizacja miejsc przeznaczonych do aktywnych form spędzania czasu, w ramach zakresu – Rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej (§2 ust. 1 pkt 6  Rozporządzenia MRiRW w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 –2020 z późn. zmianami).

 

Forma wsparcia: refundacja do 70% kosztów kwalifikowalnych operacji w przypadku podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, do 63,63% w przypadku jednostek sektora finansów publicznych, do 100% w przypadku pozostałych podmiotów.

Termin składania wniosków: 29.04.2022r. – 17.05.2022r.

Miejsce składania wniosków: Wnioski należy składać w biurze LGD Stolem, ul. Derdowskiego 7, 83-424 Lipusz, od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30. (osobiście, przez pełnomocnika lub osobę upoważnioną)

Limit środków dostępnych w konkursie: 269 593,81 EUR. co indykatywnie w przeliczeniu na złote po kursie 4,00 PLN/EUR wynosi 1 078 375,24 zł.

Czytaj dalej

Zawiadomienie o Posiedzeniu Rady LGD Stolem

13 Kwiecień2022

Przewodnicząca Rady LGD Stolem zawiadamia, że w dniu  20 kwietnia 2022 r. (środa)  o godz. 14.00 w biurze LGD Stolem w Lipuszu,   odbędzie się VII Posiedzenie Rady LGD Stolem w kadencji 2020-2023.

Przedmiotem obrad będzie będzie ponowna ocena wniosków złożonych w ramach naboru 17/2021 w ramach wdrażania LSR LGD Stolem na lata 2016 – 2023,  co do których wnioskodawca złożył protest i został on uwzględniony przez Zarząd Województwa Pomorskiego.

Szkolenia dla branży turystycznej “Poznaj Kaszuby”

08 Marzec2022

Lokalna Grupa Działania  Stolem oraz Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby zapraszają do udziału w szkoleniu dla branży turystycznej „Poznaj Kaszuby”

Założenia projektu

  1. Szkolenia odbędą się już w kwietniu, wg. następującego harmonogramu:
    1. Szkolenie stacjonarne – 6 kwietnia 2022 r.
    2. Szkolenia objazdowe z przewodnikiem – 7, 20, 21 kwietnia 2022r.
  2. Udział w warsztatach jest bezpłatny.
  3. Każdy uczestnik jest zobowiązany do uczestnictwa we wszystkich dniach szkoleniowych.
  4. W warsztatach może wziąć udział 15 osób.
  5. Warsztaty skierowane są do osób / podmiotów prowadzących usługi turystyczne i okołoturystyczne na terenie LGD Stolem.
  6. Celem szkoleń jest podniesienie poziomu wiedzy pracowników branży turystycznej o Kaszubach.

Czytaj dalej