KOMUNIKAT W SPRAWIE ZAWIERANIA UMÓW

07 Maj2020

UWAGA!

Umowy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich zawierane będą korespondencyjnie. Czekamy na przygotowanie przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zmienionych formularzy umów.

KOMUNIKAT_UMOWY_korespondencyjne

KOMUNIKAT W SPRAWIE KONKURENCYJNEGO WYBORU WYKONAWCÓW

07 Maj2020

UWAGA!

Ważny komunikat dotyczący realizacji umów w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich i zniesienia obowiązku konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców na dotychczasowych zasadach.

KOMUNIKAT_TRYBKONKURENCYJNYzniesiony

ZMIANY FUNKCJONOWANIA BIURA LGD STOLEM

13 Marzec2020

Szanowni Państwo‼

W związku z zaistniałym zagrożeniem epidemiologicznym związanym z rozprzestrzenianiem się choroby COVID-19 wywołanej przez koronawirus SARS-Cov-2 oraz zaleceniami o ograniczeniu kontaktów bezpośrednich, zwracamy się z prośbą o załatwianie spraw z pracownikami biura LGD STOLEM wyłącznie telefonicznie lub mailowo.

Telefon stacjonarny: 58 680 05 70

Komórka: +48 503 124 612

E-mail: biuro@lgdstolem.pl 

W sprawach szczególnych, wymagających koniecznego kontaktu z pracownikiem biura LGD Stolem (np. potwierdzenie dokumentów za zgodność z oryginałem) wymagane jest wcześniejsze umówienie telefoniczne.

Prosimy o wyrozumiałość w stosunku do zaistniałej sytuacji i zastosowanie się do wprowadzonych zmian w trosce o bezpieczeństwo nas wszystkich. Wspólnie minimalizujemy ryzyko zakażenia.

Zmiany obowiązują od 16.03.2020r do odwołania.

KOMUNIKAT URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO

13 Marzec2020

UWAGA! Ważny komunikat dotyczący dostarczania korespondencji i wizyt!

 

W związku z koniecznością zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2, zwracamy się z prośbą do beneficjentów, wnioskodawców (oraz innych instytucji i osób) Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Programu Operacyjnego PO RYBY, aby od 12 marca 2020 roku do odwołania:

  • ograniczyć bezpośrednie (osobiste) składanie korespondencji lub dokumentów tylko do sytuacji szczególnie uzasadnionych,
  • wizyty osobiste we wszelkich sprawach co do zasady zastąpić kontaktami przez telefon lub pocztę elektroniczną (e-mail), a w razie konieczności spotkania uzgodnić je wcześniej z właściwymi pracownikami.

Czytaj dalej

DNI OTWARTE FUNDUSZY EUROPEJSKICH

14 Luty2020

Zmianie uległ termin siódmej edycji Dni Otwartych Funduszy Europejskich  – wydarzenie odbędzie się od 5 do 7 czerwca br.

W imieniu Marszałka Województwa Pomorskiego Mieczysława Struka zapraszamy do udziału w tegorocznej edycji Dni Otwartych Funduszy Europejskich (DOFE).

Zgłoszenie uczestnictwa możliwe jest poprzez wypełnienie formularza na już dostępnej stronie www.dniotwarte.eu (zgłoszenia przyjmowane są do końca marca 2020 r.). Czytaj dalej

MOBILNY PUNKT INFORMACYJNY W LIPUSZU

20 Grudzień2019

WYNIKI OCENY I WYBORU OPERACJI RADY LGD STOLEM

20 Grudzień2019

Na posiedzeniu w dniu 19.12.2019 r Rada LGD Stolem dokonała oceny i wyboru operacji w ramach naborów nr 13/2019 i nr 14/2019 oraz przeprowadziła ponowną ocenę dwóch operacji z naboru nr 11/2019 w związku ze złożeniem protestów od oceny Rady dokonanej w dniu 2 października 2019r i ich przekazaniem do ponownego rozpatrzenia przez Zarząd Województwa Pomorskiego.

Czytaj dalej

XXVII POSIEDZENIE RADY LGD STOLEM

12 Grudzień2019

Przewodnicząca Rady LGD Stolem zawiadamia, że w dniu   19 grudnia 2019 r.(czwartek)  o godz. 12.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Lipuszu (ul. Wybickiego 27),  odbędzie się  XXVII Posiedzenie Rady LGD Stolem w kadencji 2015-2019.

Przedmiotem obrad będzie  ponowna ocena wniosków co do których wpłynęły protesty od oceny Rady LGD Stolem złożonych w ramach  naboru nr 11/2019, a także ocena i wybór operacji złożonych w ramach zakończonych naborów nr 13/2019 i 14/2019  w ramach wdrażania LSR LGD Stolem na lata 2016 – 2023 objętego PROW 2014-2020.

Poniżej w załączeniu proponowany porządek obrad.

Proponowany porządek obrad XXVII posiedzenie Rady LGD Stolem

NABORY WNIOSKÓW NR 13/2019 i 14/2019 ZOSTAŁY ZAKOŃCZONE

11 Grudzień2019

W dniu 10.12.2019r  LGD Stolem zakończyło nabory wniosków nr 13/2019 i 14/2019 w zakresie rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej. Do Stowarzyszenia wpłynęły łącznie 3 wnioski o przyznanie pomocy.    W ramach naboru nr 13/2019 wpłynęły 2 wnioski.Koszt całkowity złożonych wniosków to  388 416,00 zł, natomiast kwota wnioskowana wynosi 247 149,09zł. Alokacja środków przeznaczona na konkurs nr 13/2019 to 388 416,00zł. W ramach konkursu nr 14/2019 natomiast wpłynął 1 wniosek. Koszt całkowity wynosi 99 245,00zł, a wnioskowana kwota pomocy to 63 149,00zł. Alokacja środków na konkurs nr 14/2019 wynosiła 99 245,00zł.

Poniżej rejestry złożonych w ramach naboru wniosków.

Rejestr_złożonych_wniosków_nabór_13_2019

Rejestr_złożonych_wniosków_nabór_14_2019

LOKALNY PUNKT INFORMACYJNY FUNDUSZY EUROPEJSKICH ZAPRASZA NA SPOTKANIE W KOŚCIERZYNIE

21 Listopad2019