Zawiadomienie o Posiedzeniu Rady LGD Stolem

16 Luty2017

Przewodnicząca Rady LGD Stolem zawiadamia, że w dniu  23 lutego 2017 r. (czwartek)  o godz. 13.30 w siedzibie LGD Stolem w Lipuszu przy ul. Derdowskiego 7,  odbędzie się VII Posiedzenie Rady LGD Stolem w kadencji 2015-2019.

Przedmiotem obrad będzie będzie ponowna ocena wniosku złożonego w ramach naboru 1/2016 w ramach wdrażania LSR LGD Stolem na lata 2016 – 2023,  co do którego wnioskodawca złożył protest.

PORTAL OGŁOSZEŃ ARiMR

10 Luty2017
                Informujemy, iż 18 marca br. planowane jest uruchomienie Portalu Ogłoszeń ARiMR, na którym wnioskodawcy będą zobowiązani zamieszczać zapytania ofertowe. Jest to szczególnie ważna informacja dla wnioskodawców, których wnioski zostały wybrane do dofinansowania i oczekują na weryfikację oraz podpisanie umowy o przyznaniu pomocy z Zarządem Województwa Pomorskiego.

Od dnia uruchomienia portalu ofertowego, zamieszczenie zapytania ofertowego będzie jedynym sposobem pozyskania wykonawcy / dostawcy. Oznacza to, że dotychczasowy tryb wysyłania trzech zapytań ofertowych do wybranych wykonawców / dostawców, zostaje zastąpiony publikacją zapytania ofertowego na Portalu Ogłoszeń ARiMR.

Więcej informacji pod linkiem:

http://www.arimr.gov.pl/aktualnosci/artykuly/wybor-oferty-na-wykonanie-inwestycji-oraz-dostawe-towaru-lub-uslugi-w-ramach-prow-2014-2020-tyl.html

 

Informacja – spotkanie dla przedsiębiorców w tym rolników

26 Styczeń2017

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Chojnicach zaprasza na spotkania informacyjne poświęcone podejmowaniu i rozwojowi działalności gospodarczej przy wsparciu Funduszy Europejskich na lata 2014-2020.

W programie spotkania m.in.:

Środki na podjęcie i rozwój działalności gospodarczej w ramach:

– Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020,

– Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020,

– Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,

– Programu Operacyjnego Rybactwa i Morze na lata 2014-2020,

– Inicjatywa JEREMIE, Wsparcie w starcie itp.

– Źródła informacji o Funduszach Europejskich.

Terminy i miejsca spotkań:

14 lutego 2017 r. – Centrum Informacji Turystycznej Brama Kaszubskiego Pierścienia, Wilcze Błota 2B, 83-430 Stara Kiszewa, w godz. 16:00-18:00;

16 lutego 2017 r. – Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji, ul. Szkolna 5, 83-404 Nowa Karczma, w godz. 16:00 – 18:00;

Zgłoszenia:

Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres: chojnice.pife@pomorskie.eu lub zgłoszenie telefoniczne pod nr (52) 334 48 47.

Otrzymanie potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia jest równoznaczne z wpisaniem na listę uczestników spotkania.

Czytaj dalej

Zawiadomienie o posiedzeniu Rady LGD Stolem

02 Styczeń2017

Przewodnicząca Rady LGD Stolem zawiadamia, że w dniu  9 stycznia 2017 r. (poniedziałek)  o godz. 14.00 w siedzibie LGD Stolem w Lipuszu przy ul. Derdowskiego 7,  odbędzie się VI Posiedzenie Rady LGD Stolem w kadencji 2015-2019.

Przedmiotem obrad będzie będzie rozpatrzenie protestu/protestów, które wpłynęły po ogłoszeniu wyników  naboru nr 1/2016  w ramach wdrażania LSR LGD Stolem na lata 2016 – 2023.

ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNO – NOWOROCZNE

23 Grudzień2016

zyczenia_2016

WYNIKI OCENY RADY LGD STOLEM

22 Grudzień2016

Uprzejmie informujemy, że w dniu 16.12.2016 Rada LGD Stolem dokonała oceny i wyboru operacji do finansowania w ramach naboru nr 1/2016 i naboru nr 2/2016. Zgodnie z Procedurą wyboru i oceny operacji oraz wytycznych MRiRW publikujemy do państwa wglądu protokół  z posiedzenia Rady zawierający informacje o wykluczeniach członków Rady w związku z potencjalnym konfliktem interesów oraz listy operacji zgodnych z LSR i wybranych dla naboru nr 1/2016 oraz naboru nr 2/2016. W dniu dzisiejszym zostaną wysłane pisma do wnioskodawców z wynikiem i uzasadnieniem dokonanej oceny z godnie z zapisami procedury wyboru i oceny operacji LGD.

Lista operacji zgodnych z LSR i lista operacji wybranych w ramach naboru nr1/2016

Lista operacji zgodnych z LSR i lista operacji wybranych w ramach naboru nr2/2016

Protokół z posiedzenia Rady LGD Stolem

Rejestry interesów nabór nr1/2016 i nr2/2016

Tabele wykluczeń nabór nr1/2016 i  nr2/2016

Zawiadomienie o Posiedzeniu Rady LGD Stolem

09 Grudzień2016

Przewodniczący Rady LGD Stolem zawiadamia, że w dniu 16 grudnia 2016 r. (piątek)  o godz. 9.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Lipuszu przy ul. Wybickiego 27,  odbędzie się V Posiedzenie Rady LGD Stolem w kadencji 2015-2019.

Przedmiotem obrad będzie  ocena i wybór wniosków do finansowania, które wpłynęły w odpowiedzi na ogłoszone nabory nr 1/2016 i nr 2/2016 w ramach wdrażania LSR LGD Stolem na lata 2016 – 2023

Załącznik:

Proponowany porządek obrad

 

LGD STOLEM ZAKOŃCZYŁA NABORY WNIOSKÓW

01 Grudzień2016

W dniu 30.11.2016 roku o godz. 15:30 LGD Stolem zakończyła przyjmowanie wniosków w ramach ogłoszonych naborów wniosków nr 1/2016 i nr 2/2016. Do LGD wpłynęło łącznie 15 wniosków – 11 w ramach rozwoju działalności gospodarczej oraz 4 w ramach budowy, przebudowy niekomercyjnej i ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej. Poniżej publikujemy listy złożonych wniosków w ramach zakończonych naborów. Listy zamieszczone zostały również na tablicy informacyjnej w siedzibie LGD przy ul. Derdowskiego 7 w Lipuszu.

Lista WOPP w ramach naboru nr 1/2016

Lista WOPP w ramach naboru nr 2/2016

 

WAŻNE BIZNES PLAN

14 Listopad2016

Zgodnie z wyjaśnieniami Urzędu Marszałkowskiego informujemy iż przy wypełnianiu tabeli 9.2 Rachunek zysków i strat wiersz 2.1 Przychody z tyt. dotacji w Roku n należy wpisać kwotę dotacji o jaką wnioskuje podmiot a w pozostałych latach czyli Rok n+1, Rok n+2, Rok n+3 kwotę amortyzacji finansowanej dotacją (amortyzacja x % dofinansowania). Poniżej zamieszczamy również tabele, które mogą być pomocne przy wyliczaniu tabel 9.2 i 9.3.

tabele-pomocnicze-do-bp_rozwijanie-dzialalnosci-gosp

ŚRODKI NA PODEJMOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

10 Listopad2016

PIFE-logo

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Chojnicach zaprasza na spotkania informacyjne organizowane w dniu 16 listopada 2016 r., poświęcone podejmowaniu działalności gospodarczej przy wsparciu Funduszy Europejskich na lata 2014-2020. Czytaj dalej