VI Posiedzenie Rady LGD Stolem

24 Styczeń2022

Przewodnicząca Rady LGD Stolem zawiadamia, że w dniu  31 stycznia 2022 r.(poniedziałek)  o godz. 14.00 w siedzibie LGD Stolem w Lipuszu (ul. Derdowskiego 7),  odbędzie się  VI Posiedzenie Rady LGD Stolem w kadencji 2020-2023.

Przedmiotem obrad będzie  rozpatrzenie protestu/ów od oceny Rady LGD Stolem złożonych w ramach  naboru nr 17/2021  w ramach wdrażania LSR LGD Stolem na lata 2016 – 2023 objętego PROW 2014-2020.

WYNIKI OCENY I WYBORU OPERACJI W RAMACH NABORU NR 17/2021

13 Styczeń2022

Uprzejmie informujemy, że w dniu 10 stycznia 2022 r. Rada LGD Stolem dokonała oceny i wyboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach naboru nr 17/2021. Zgodnie z Procedurą oceny i wyboru operacji w ramach LSR, poniżej publikujemy do państwa wglądu protokół z posiedzenia Rady zawierający informacje o wykluczeniach członków Rady w związku z potencjalnym konfliktem interesów oraz listy operacji zgodnych z LSR (niezgodnych nie było) i operacji wybranych do finansowania (niewybranych nie było) dla naboru nr 17/2021. Pozostałe załączniki do protokołów dostępne są do wglądu w biurze LGD Stolem. Jednocześnie informujemy, że w dniu dzisiejszym zostaną do państwa wysłane droga mailową scany pism zawierające wyniki oceny a dodatkowo droga pocztową oryginały pism do wnioskodawców, których operacje zostały wybrane, ale nie mieszczą się w limicie środków przeznaczonych na nabór.

Protokół V Posiedzenie Rady LGD Stolem_10_01_2022r

Rejestr interesów i tabela wykluczeń_17_2021

Lista operacji zgodnych z LSR _17_2021

Lista operacji wybranych_17_2021

W DNIU 07.01.2022r BIURO LGD STOLEM BĘDZIE ZAMKNIĘTE

05 Styczeń2022

W dniu 07.01.2022r biuro LGD Stolem będzie nieczynne.

Za utrudnienia przepraszamy.

V Posiedzenie Rady LGD Stolem

03 Styczeń2022

Przewodnicząca Rady LGD Stolem zawiadamia, że w dniu   10 stycznia 2022 r.(poniedziałek)  o godz. 13.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Lipuszu (ul. Wybickiego 27),  odbędzie się V Posiedzenie Rady LGD Stolem w kadencji 2020-2023.

Przedmiotem obrad będzie ocena i wybór wniosków złożonych w ramach  naboru nr 17/2021 w ramach wdrażania LSR LGD Stolem na lata 2016 – 2023 objętego PROW 2014-2020.

Poniżej w załączeniu proponowany porządek obrad.

Proponowany porządek V posiedzenia Rady_LGD_Stolem_2020-2023

W DNIU 24.12.2021r BIURO LGDSTOLEM ZAMKNIĘTE

23 Grudzień2021

 

W dniu 24.12.2021r biuro LGD Stolem będzie nieczynne.

Za utrudnienia przepraszamy.

NABÓR NR 17/2021 ZOSTAŁ ZAKOŃCZONY

23 Grudzień2021

W dniu 22.12.2021r  LGD Stolem zakończyło nabór wniosków nr 17/2021 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej. Do Stowarzyszenia wpłynęło łącznie 15 wniosków o przyznanie pomocy.  Koszt całkowity złożonych wniosków to  1 024 011,44 zł, natomiast kwota wnioskowana wynosi 900 000,00 zł. Wg stanu na dzień ogłoszenia naboru wniosków alokacja środków przeznaczona na konkurs wynosiła 149 043,24 EUR, co indykatywnie w przeliczeniu na złote po kursie 4,00 PLN/EUR wynosi 596 172,96 zł. 

Poniżej zamieszczamy rejestr złożonych wniosków:

Rejestr_wniosków_17_2021

Życzenia Świąteczno-Noworoczne

22 Grudzień2021

WARSZTATY DOT. NABORU NR 17/2021

16 Listopad2021

LGD Stolem zaprasza na warsztaty z wypełniania dokumentacji aplikacyjnej ( wniosek o przyznanie pomocy, biznesplan, warunki i kryteria przyznania pomocy) w ramach ogłoszonego  naboru wniosków nr 17/2021 z zakresu  podejmowania działalności gospodarczej. Nabór przeprowadzony zostanie w terminie od 30.11.2021r do 22.12.2021r

Warsztaty odbędą się w dniu 25 listopada 2021r w Urzędzie Gminy w Kościerzynie, na ul. Strzeleckiej 9 w sali posiedzeń, w godzinach od 13:00 do 15:00 .

Chętnych do  uczestnictwa w warsztatach – osoby fizyczne mające adres stałego lub czasowego zameldowania na terenie jednej z pięciu gmin  obszaru Lgd Stolem (gmina wiejska Kościerzyna, gmina Karsin, gmina Nowa Karczma, gmina Dziemiany  oraz gmina Lipusz) prosimy o zgłaszanie się drogą mailową (biuro@lgdstolem.pl)  bądź telefoniczną ( 58 680 05 70). Udział w warsztatach jest bezpłatny.

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 17/2021

16 Listopad2021

Ogłoszenie o naborze nr 17/2021

 

Zarząd Lokalnej Grupy Działania Stolem

ogłasza konkurs

w ramach Poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność PROW 2014-2020

 

Zakres tematyczny:

Przedsięwzięcie  2.1.1.: Podejmowanie działalności gospodarczej w oparciu o lokalne zasoby, w ramach zakresu – Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym LSR, przez podejmowanie działalności gospodarczej (§2 ust. 1 pkt 2 lit.a  Rozporządzenia MRiRW w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 –2020 z późn. zmianami).

Forma wsparcia: premia

Termin składania wniosków: 30.11.2021r. – 22.12.2021r.

Miejsce składania wniosków: Wnioski należy składać w biurze LGD Stolem, ul. Derdowskiego 7, 83-424 Lipusz, od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30. (osobiście, przez pełnomocnika lub osobę upoważnioną)

Limit środków dostępnych w konkursie: 149 043,24 EUR, co indykatywnie w przeliczeniu na złote po kursie 4,00 PLN/EUR wynosi 596 172,96 zł.

 Kwota wsparcia:  60 000,00zł

Czytaj dalej

RELACJA WARSZTATY KULINARNE

15 Listopad2021

W dniach 22-23.10.2021r (I grupa) oraz 05-06.11.2021r (II grupa), w Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Nowej Karczmie odbyły się warsztaty kulinarne realizowane w ramach operacji własnej pn. ” Warsztaty promujące i kultywujące dziedzictwo lokalne obszary LGD Stolem ” z zakresu zachowania dziedzictwa lokalnego.

Czytaj dalej