Ogłoszenie o naborze nr 12/2019

14 Sierpień2019

Ogłoszenie o naborze nr 12/2019

  

Zarząd Lokalnej Grupy Działania Stolem

ogłasza konkurs

w ramach Poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność PROW 2014-2020

Zakres tematyczny:

Przedsięwzięcie  2.1.1.: Podejmowanie działalności gospodarczej w oparciu o lokalne zasoby, w ramach zakresu – Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym LSR, przez podejmowanie działalności gospodarczej (§2 ust. 1 pkt 2 lit.a  Rozporządzenia MRiRW w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 –2020 z późn. zmianami).

Forma wsparcia: premia

Termin składania wniosków: 04.09.2019r. – 19.09.2019r.

Miejsce składania wniosków: Biuro Lokalnej Grupy Działania Stolem, ul. Derdowskiego 7, 83-424 Lipusz, od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30. Wnioski należy składać bezpośrednio tj. osobiście, przez pełnomocnika lub osobę upoważnioną do reprezentowania beneficjenta.

Limit środków dostępnych w konkursie: 420 000,00 zł

 Kwota wsparcia:  60 000,00zł

Czytaj dalej

Ogłoszenie o naborze nr 11/2019

01 Sierpień2019

Ogłoszenie o naborze nr 11/2019

 Zarząd Lokalnej Grupy Działania Stolem

ogłasza konkurs

w ramach Poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność PROW 2014-2020

 

Zakres tematyczny:

Przedsięwzięcie 2.1.2 Wsparcie lokalnych przedsiębiorstw w celu ich rozwoju i utrzymania miejsc pracy, w ramach zakresu – Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym LSR, przez rozwijanie działalności gospodarczej (§2 ust. 1 pkt 2 lit.c  Rozporządzenia MRiRW w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 –2020 z późn. zmianami).

Forma wsparcia: refundacja do 70% kosztów kwalifikowalnych operacji.

Termin składania wniosków: 19.08.2019r. – 03.09.2019r.

Miejsce składania wniosków: Biuro Lokalnej Grupy Działania Stolem, ul. Derdowskiego 7, 83-424 Lipusz, od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30. Wnioski należy składać bezpośrednio tj. osobiście, przez pełnomocnika lub osobę upoważnioną do reprezentowania beneficjenta.

Limit środków dostępnych w konkursie: 811 152,00 zł

Maksymalna kwota wsparcia na jedną operację: 162 000,00 zł

Czytaj dalej

WARSZTATY Z WYPEŁNIANIA DOKUMENTACJI APLIKACYJNEJ

11 Lipiec2019

LGD Stolem zaprasza na warsztaty z wypełniania dokumentacji aplikacyjnej ( wniosek o przyznanie pomocy, biznesplan, warunki i kryteria przyznania pomocy) w ramach zbliżających się naborów wniosków z zakresu rozwoju i podejmowania działalności gospodarczej. Nabory planowane są w sierpniu i wrześniu br.

Warsztaty odbędą się w dniu 25 lipca 2019r w Urzędzie Gminy w Kościerzynie, na ul. Strzeleckiej 9 w sali posiedzeń,

1. w godzinach 10:00 do 12:30 – warsztat z zakresu rozwoju działalności gospodarczej

2. w godzinach od 12:30 do 15:00 – warsztat z zakresu podejmowania działalności gospodarczej

Chętnych do  uczestnictwa w warsztatach prosimy o zgłaszanie się drogą mailową (biuro@lgdstolem.pl)  bądź telefoniczną ( 58 680 05 70). Udział w warsztatach jest bezpłatny.

PLANOWANE NABORY WNIOSKÓW

03 Lipiec2019

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania informuje, iż w sierpniu i wrześniu br. planowane są kolejne nabory wniosków w zakresie rozwoju przedsiębiorczości na obszarze LSR. Pierwszy nabór wniosków w planowanym terminie od 19 sierpnia do 3 września dotyczyć będzie rozwijania działalności gospodarczej, natomiast drugi nabór wniosków w planowanym terminie od 4  do 19 września podejmowania działalności gospodarczej.

Szczegółowe informacje na temat planowanych naborów zamieszczone zostaną na stronie LGD Stolem po zaakceptowaniu proponowanych terminów naborów przez Zarząd Województwa Pomorskiego.

Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu z pracownikami biura LGD.

BIURO LGD STOLEM

19 Czerwiec2019

W dniu 21.06.2019r, biuro LGD Stolem będzie zamknięte.

W sprawach pilnych możliwy kontakt tel. pod nr 503 124 612.

XXII POSIEDZENIE RADY W SPRAWIE PONOWNEJ OCENY W RAMACH PROTESTU

19 Czerwiec2019

W dniu 18.06.2019r odbyło się XXII posiedzenie Rady LGD Stolem w sprawie przeprowadzenia ponownej oceny w ramach rozpatrzenia  protestu dot. WoPP  znak sprawy 10/2019-16/03/2019 zgodnie z decyzją Zarządu Województwa. W wyniku przeprowadzenia ponownej oceny operacji uznane zostały zarzuty przedstawione przez wnioskodawcę  i przyznano punkty za kryterium  “innowacyjność” z którym wnioskodawca się nie zgadzał.

Poniżej zamieszczony zostaje protokół z posiedzenia Rady, zaktualizowana lista operacji wybranych w wyniku przeprowadzenia procedury odwoławczej , rejestr interesów oraz tabela wykluczeń z oceny operacji, zgodnie z podpisanymi deklaracjami bezstronności.

Protokół_XXII_Posiedzenie_Rady_LGD_Stolem

Lista_operacji_wybranych_aktualizacja_nabór_10_2019

Rejestr_interesów_XXII_Posiedzenie_Rady_LGD_Stolem

Tabela_Wykluczeń_XXII_Posiedzenie_Rady_LGD_Stolem

SPŁYW KAJAKOWY – RZEKA MYM PRZYJACIELEM

18 Czerwiec2019

W imieniu Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego Oddział w Łubianie zapraszamy do udziału w spływie kajakowym w ramach realizacji zadania grantowego pt. “Rzeka mym przyjacielem – ochrona środowiska rzek z obszaru LGD Stolem”. Realizacja zadania finansowana jest ze środków Unii Europejskiej za pośrednictwem LGD Stolem w ramach Podziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

UWAGA MATURZYŚCI !!!!! STYPENDIA NA I ROK STUDIÓW

14 Czerwiec2019

Rozpoczęła się XVIII edycja  programu stypendialnego,  ponownie współfinansowana  przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Stolem. Serdecznie zapraszamy tegorocznych maturzystów, którzy dostaną się na studia dzienne I stopnia realizowane w polskich uczelniach publicznych mających uprawnienia magisterskie lub jednolite studia magisterskie realizowane w polskich uczelniach publicznych,  do składania wniosków o rekomendację LGD Stolem do uzyskania stypendium. W ciągu siedmiu  lat uczestniczenia LGD Stolem w programie stypendium otrzymało ponad 80 maturzystów z obszaru LGD. Czytaj dalej

Zawiadomieniu o Posiedzeniu Rady LGD Stolem

11 Czerwiec2019

Przewodnicząca Rady LGD Stolem zawiadamia, że w dniu  18 czerwca 2019 r. (wtorek)  o godz. 14.00 w Villi “Dobry Adres” w Dziemianach,   odbędzie się XXII Posiedzenie Rady LGD Stolem w kadencji 2015-2019.

Przedmiotem obrad będzie będzie ponowna ocena wniosku złożonego w ramach naboru 10/2019 w ramach wdrażania LSR LGD Stolem na lata 2016 – 2023,  co do którego wnioskodawca złożył protest i został on uwzględniony przez Zarząd Województwa Pomorskiego.

Walne Zebranie Członków LGD Stolem

05 Czerwiec2019

Zarząd LGD Stolem zaprasza wszystkich Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Stolem do udziału w Walnym Zebraniu Członków,  które odbędzie się w dniu  12 czerwca 2019 r. (środa) o godz. 17.00 (drugi termin godz. 17.15) w sali narad Urzędu Gminy Kościerzyna, przy ul. Strzeleckiej 9 w Kościerzynie.

Głównym tematem zebrania będzie przyjęcie sprawozdań z działalności Stowarzyszenia w 2018 roku i udzielenie absolutorium Zarządowi oraz wybory uzupełniające na Członka Zarządu LGD Stolem w kadencji 2017 – 2021

W załącznikach poniżej znajdują się proponowany porządek obrad oraz projekty uchwał.

Załączniki:

proponowany porzadek WZC – 12.06.2019

Projekty_uchwał_WZC_12_06_2019