Portal Ogłoszeń ARiMR dla Wnioskodawców/Beneficjentów PROW 2014-2020

23 Marzec2017

W celu zapewnienia Wnioskodawcom/Beneficjentom PROW 2014-2020 możliwości wywiązania się z obowiązku wyboru oferty w trybie konkurencyjnym, od dnia 18 marca 2017 r. ARiMR udostępniła specjalny portal, na którym Wnioskodawcy/Beneficjenci działań/poddziałań/typów operacji oraz pomocy technicznej, realizowanych w ramach PROW 2014-2020, będą zobowiązani zamieszczać zapytania ofertowe na wykonanie robót budowlanych, usługi lub dostawę maszyn czy urządzeń niezbędnych do wykonywania określonego rodzaju działalności. Czytaj dalej

RADA LGD ROZPATRZYŁA PROTEST

28 Luty2017

W dniu 23.02.2017r odbyło się posiedzenie Rady LGD Stolem w sprawie przeprowadzenia ponownej oceny operacji o znaku sprawy 1/2016 – 7/11/2016 w wyniku uznania przez Zarząd Województwa zasadności złożenia protestu.

Poniżej zamieszczony zostaje protokół z posiedzenia Rady, lista operacji wybranych w wyniku przeprowadzenia procedury odwoławczej , rejestr interesów oraz tabela wykluczeni z oceny operacji.

Protokół z posiedzenia Rady LGD Stolem w dniu 23.02.2017r

Lista operacji wybranych w wyniku przeprowadzenia procedury odwoławczej

Rejestr Interesów

Tabela wykluczeń

 

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 4/2017

23 Luty2017

Lipusz 23.02.2017r

Ogłoszenie o naborze nr 4/2017

 Zarząd Lokalnej Grupy Działania Stolem

ogłasza konkurs

w ramach Poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność PROW 2014-2020

Zakres tematyczny:

Przedsięwzięcie 1.2.2.: Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury społeczno-kulturalnej służącej inicjatywom lokalnym, w ramach zakresu – Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej (§2 ust. 1 pkt 6  Rozporządzenia MRiRW w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 –2020 z późn. zmianami).

 Forma wsparcia: refundacja do 70% kosztów kwalifikowalnych operacji w przypadku podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, 63,63% w przypadku jednostek sektora finansów publicznych, do 100% w przypadku pozostałych podmiotów.

Termin składania wniosków: 13.03.2017r. – 06.04.2017r.

Miejsce składania wniosków: Biuro Lokalnej Grupy Działania Stolem, ul. Derdowskiego 7, 83-424 Lipusz, od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30. Wnioski należy składać bezpośrednio tj. osobiście, przez pełnomocnika lub osobę upoważnioną do reprezentowania beneficjenta.

Limit środków dostępnych w konkursie: 500 000,00 zł

Maksymalna kwota wsparcia: 300 000,00 zł dla podmiotów innych niż Jednostki Sektora Finansów Publicznych Czytaj dalej

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 3/2017

23 Luty2017

Lipusz, dnia 23.02.2017r

Ogłoszenie o naborze nr 3/2017

Zarząd Lokalnej Grupy Działania Stolem

ogłasza konkurs

w ramach Poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność PROW 2014-2020

Zakres tematyczny:

Przedsięwzięcie  2.1.1.: Podejmowanie działalności gospodarczej w oparciu o lokalne zasoby, w ramach zakresu – Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym LSR, przez podejmowanie działalności gospodarczej (§2 ust. 1 pkt 2 lit.a  Rozporządzenia MRiRW w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 –2020 z późn. zmianami).

Forma wsparcia: premia

Termin składania wniosków: 13.03.2017r. – 06.04.2017r.

Miejsce składania wniosków: Biuro Lokalnej Grupy Działania Stolem, ul. Derdowskiego 7, 83-424 Lipusz, od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30. Wnioski należy składać bezpośrednio tj. osobiście, przez pełnomocnika lub osobę upoważnioną do reprezentowania beneficjenta.

Limit środków dostępnych w konkursie: 420 000,00 zł

 Kwota wsparcia:  60 000,00zł Czytaj dalej

Warsztaty z wypełniania dokumentacji aplikacyjne – Premie na rozpoczęcie działalności gospodarczej

17 Luty2017

LGD Stolem zaprasza na warsztaty z wypełniania dokumentacji aplikacyjnej ( wniosek o przyznanie pomocy, biznesplan) w ramach zbliżającego się naboru wniosków z zakresu podejmowania działalności gospodarczej. Warsztaty odbędą się w dniu 2 marca 2017r w Urzędzie Gminy w Kościerzynie, na ul. Strzeleckiej 9 w sali posiedzeń, w godzinach od 10:00 do 14:00.

Uczestnikami warsztatów mogą być osoby fizyczne mające miejsce zamieszkania na obszarze LGD Stolem (lub osoby oddelegowane w ich imieniu) chcące ubiegać się o wsparcie za pośrednictwem LGD Stolem w ramach zbliżającego się naboru wniosków w ramach  Poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność PROW 2014-2020 z zakresu podejmowania działalności gospodarczej.

Warunkiem uczestnictwa w warsztatach jest wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego (do pobrania poniżej) do dnia 28.02.2017 roku. Udział w warsztatach jest bezpłatny, ilość miejsc ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń.

Formularz zgłoszeniowy na warsztaty – premie

 

Zawiadomienie o Posiedzeniu Rady LGD Stolem

16 Luty2017

Przewodnicząca Rady LGD Stolem zawiadamia, że w dniu  23 lutego 2017 r. (czwartek)  o godz. 13.30 w siedzibie LGD Stolem w Lipuszu przy ul. Derdowskiego 7,  odbędzie się VII Posiedzenie Rady LGD Stolem w kadencji 2015-2019.

Przedmiotem obrad będzie będzie ponowna ocena wniosku złożonego w ramach naboru 1/2016 w ramach wdrażania LSR LGD Stolem na lata 2016 – 2023,  co do którego wnioskodawca złożył protest.

PORTAL OGŁOSZEŃ ARiMR

10 Luty2017
                Informujemy, iż 18 marca br. planowane jest uruchomienie Portalu Ogłoszeń ARiMR, na którym wnioskodawcy będą zobowiązani zamieszczać zapytania ofertowe. Jest to szczególnie ważna informacja dla wnioskodawców, których wnioski zostały wybrane do dofinansowania i oczekują na weryfikację oraz podpisanie umowy o przyznaniu pomocy z Zarządem Województwa Pomorskiego.

Od dnia uruchomienia portalu ofertowego, zamieszczenie zapytania ofertowego będzie jedynym sposobem pozyskania wykonawcy / dostawcy. Oznacza to, że dotychczasowy tryb wysyłania trzech zapytań ofertowych do wybranych wykonawców / dostawców, zostaje zastąpiony publikacją zapytania ofertowego na Portalu Ogłoszeń ARiMR.

Więcej informacji pod linkiem:

http://www.arimr.gov.pl/aktualnosci/artykuly/wybor-oferty-na-wykonanie-inwestycji-oraz-dostawe-towaru-lub-uslugi-w-ramach-prow-2014-2020-tyl.html

 

Informacja – spotkanie dla przedsiębiorców w tym rolników

26 Styczeń2017

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Chojnicach zaprasza na spotkania informacyjne poświęcone podejmowaniu i rozwojowi działalności gospodarczej przy wsparciu Funduszy Europejskich na lata 2014-2020.

W programie spotkania m.in.:

Środki na podjęcie i rozwój działalności gospodarczej w ramach:

– Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020,

– Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020,

– Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,

– Programu Operacyjnego Rybactwa i Morze na lata 2014-2020,

– Inicjatywa JEREMIE, Wsparcie w starcie itp.

– Źródła informacji o Funduszach Europejskich.

Terminy i miejsca spotkań:

14 lutego 2017 r. – Centrum Informacji Turystycznej Brama Kaszubskiego Pierścienia, Wilcze Błota 2B, 83-430 Stara Kiszewa, w godz. 16:00-18:00;

16 lutego 2017 r. – Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji, ul. Szkolna 5, 83-404 Nowa Karczma, w godz. 16:00 – 18:00;

Zgłoszenia:

Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres: chojnice.pife@pomorskie.eu lub zgłoszenie telefoniczne pod nr (52) 334 48 47.

Otrzymanie potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia jest równoznaczne z wpisaniem na listę uczestników spotkania.

Czytaj dalej

Zawiadomienie o posiedzeniu Rady LGD Stolem

02 Styczeń2017

Przewodnicząca Rady LGD Stolem zawiadamia, że w dniu  9 stycznia 2017 r. (poniedziałek)  o godz. 14.00 w siedzibie LGD Stolem w Lipuszu przy ul. Derdowskiego 7,  odbędzie się VI Posiedzenie Rady LGD Stolem w kadencji 2015-2019.

Przedmiotem obrad będzie będzie rozpatrzenie protestu/protestów, które wpłynęły po ogłoszeniu wyników  naboru nr 1/2016  w ramach wdrażania LSR LGD Stolem na lata 2016 – 2023.

ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNO – NOWOROCZNE

23 Grudzień2016

zyczenia_2016