OGŁOSZENIE O NABORZE NR 1/2017/G

15 Listopad2017

Ogłoszenie o naborze nr 1/2017/G

 

Zarząd Lokalnej Grupy Działania Stolem

ogłasza konkurs o powierzenie grantów w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

Zakres tematyczny:

Przedsięwzięcie 1.1.2: Wspieranie różnorodnych form aktywności lokalnej w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych , także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych, w ramach zakresu Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych, o których mowa w §2 ust. 1 pkt 1) rozporządzenia LSR.

 

Forma wsparcia: refundacja do 100% kosztów kwalifikowalnych z możliwością udzielenia prefinansowania ze środków własnych LGD w wysokości do 80% wnioskowanej kwoty pomocy.

Termin składania wniosków: 29.11.2017r. – 20.12.2017r.

Miejsce składania wniosków: Biuro Lokalnej Grupy Działania Stolem, ul. Derdowskiego 7, 83-424 Lipusz,  od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 15.00. Wnioski należy składać bezpośrednio tj. osobiście, przez pełnomocnika lub osobę upoważnioną.

Limit środków dostępnych w ramach projektu grantowego: 250 000,00 zł z podziałem na realizacje poszczególnych wskaźników produktu zgodnie z planem działania zawartym w LSR:

  1. Liczba szkoleń i/lub warsztatów o charakterze edukacyjnym z zakresu ochrony środowiska i zmian klimatycznych – limit środków 56 000,00zł.
  2. Liczba pikników o charakterze ekologicznym – limit środków 40 000,00zł
  3. Liczba oddolnych inicjatyw polegających na zagospodarowaniu czasu wolnego – limit środków 154 000,00zł

Czytaj dalej

Walne Zebranie Członków LGD Stolem

02 Listopad2017

Zarząd LGD Stolem zaprasza wszystkich Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Stolem do udziału w Walnym Zebraniu Członków,  które odbędzie się w dniu  9 listopada 2017 r. (czwartek) o godz. 16.00 (drugi termin godz. 16.15) w sali narad Urzędu Gminy Kościerzyna, przy ul. Strzeleckiej 9 w Kościerzynie.

Głównym tematem zebrania będzie wybór nowych władz LGD Stolem – Prezesa, Członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej na kadencję 2017 – 2021.

W załącznikach poniżej znajdują się proponowany porządek obrad oraz projekty uchwał.

Załączniki:

proponowany porzadek WZC – 09.11.2017

Projekty uchwał WZC – 09.11.2017

SPOTKANIA INFORMACYJNE Z MIESZKAŃCAMI

26 Październik2017

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Stolem serdecznie zaprasza wszystkich mieszkańców obszaru LGD na serię spotkań informacyjnych, które odbędą się w każdej z 5-iu gmin członkowskich zgodnie z informacjami zamieszczonymi na plakacie. Celem spotkań jest przedstawienie lokalnej społeczności dotychczasowego stanu wdrażania LSR LGD STOLEM na lata 2016-2023 oraz informacja na temat kolejnych działań i naborów wniosków zgodnie z założeniami lokalnej strategii rozwoju. Serdecznie zapraszamy lokalną społeczność do udziału w spotkaniu i wyrażania swoich sugestii na temat skuteczności wdrażania LSR, ponieważ jej realizacja ma służyć mieszkańcom obszaru i zaspokajać państwa potrzeby.

 

Ogłoszenie o naborze nr 6/2017

23 Październik2017

Lipusz, 23.10.2017r.

Ogłoszenie o naborze nr 6/2017

 Zarząd Lokalnej Grupy Działania Stolem

ogłasza konkurs

w ramach Poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność PROW 2014-2020

Zakres tematyczny:

Przedsięwzięcie 2.2.1. Rozwój przetwórstwa lokalnego poprzez tworzenie inkubatorów przetwórstwa lokalnego, w ramach zakresu – Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym LSR, przez tworzenie lub rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych (§2 ust. 1 pkt 2 lit. b  Rozporządzenia MRiRW w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 –2020 z późn. zmianami).

 Forma wsparcia: refundacja do 70% kosztów kwalifikowalnych operacji w przypadku podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, do 63,63% w przypadku jednostek sektora finansów publicznych, do 100% w przypadku pozostałych podmiotów.

Termin składania wniosków: 06.11.2017r. – 21.11.2017r.

Miejsce składania wniosków: Biuro Lokalnej Grupy Działania Stolem, ul. Derdowskiego 7, 83-424 Lipusz, od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30. Wnioski należy składać bezpośrednio tj. osobiście, przez pełnomocnika lub osobę upoważnioną do reprezentowania beneficjenta.

Limit środków dostępnych w konkursie: 200 000,00 zł.

Maksymalna kwota wsparcia: 200 000,00 zł.

Poniżej do pobrania:

Ogłoszenie o naborze nr 6/2017 – pełna treść

Zał nr 1 do ogłoszenia o naborze nr 6/2017 – cele i wskaźniki

Zał nr 2 do ogłoszenia o naborze nr 6/2017 – dokumenty obligatoryjne i fakultatywne

Zał nr 3 do ogłoszenia o naborze nr 6/2017 – kryteria wyboru operacji

1) Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 3z)

Wniosek o przyznanie pomocy (.pdf)  – wersja 3z – otwórz
Wniosek o przyznanie pomocy (.excel) – wersja 3z – otwórz 

2) Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (wersja 3z) – otwórz

3) Biznesplan (wersja 3z)

Biznesplan w zakresie tworzenia lub rozwoju inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych (.pdf) – otwórz
Biznesplan w zakresie tworzenia lub rozwoju inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych (.docx) – otwórz
Biznesplan – tabele finansowe: 7.1, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 (.excel) – otwórz
Informacje pomocnicze przy wypełniania biznesplanu (wersja 3z) – otwórz 

POZOSTAŁE DOKUMENTY ZNAJDUJĄ SIĘ W ZAKŁADCE LSR 2016-2023, PODZAKŁADCE WZORY DOKUMENTÓW – przejdź

Ogłoszenie o naborze nr 5/2017

23 Październik2017

Lipusz, 23.10.2017r.

Ogłoszenie o naborze nr 5/2017

Zarząd Lokalnej Grupy Działania Stolem

ogłasza konkurs

w ramach Poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność PROW 2014-2020

Zakres tematyczny:

Przedsięwzięcie 1.2.1 Tworzenie i modernizacja miejsc przeznaczonych do aktywnych form spędzania czasu, w ramach zakresu – Rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej (§2 ust. 1 pkt 6  Rozporządzenia MRiRW w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 –2020 z późn. zmianami).

 Forma wsparcia: refundacja do 70% kosztów kwalifikowalnych operacji w przypadku podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, do 63,63% w przypadku jednostek sektora finansów publicznych, do 100% w przypadku pozostałych podmiotów.

Termin składania wniosków: 06.11.2017r. – 21.11.2017r.

Miejsce składania wniosków: Biuro Lokalnej Grupy Działania Stolem, ul. Derdowskiego 7, 83-424 Lipusz, od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30. Wnioski należy składać bezpośrednio tj. osobiście, przez pełnomocnika lub osobę upoważnioną do reprezentowania beneficjenta.

Limit środków dostępnych w konkursie: 354 872,00 zł

Poniżej do pobrania:

Ogłoszenie o naborze nr 5/2017 – pełna treść

Zał nr 1 do ogłoszenia o naborze 5/2017 – cele i wskaźniki

Zał nr 2 do ogłoszenia o naborze nr 5/2017 – dokumenty obligatoryjne i fakultatywne

Zał nr 3 do ogłoszenia o naborze nr 5/2017 – kryteria wyboru operacji

1) Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 3z)

Wniosek o przyznanie pomocy (.pdf)  – wersja 3z – otwórz
Wniosek o przyznanie pomocy (.excel) – wersja 3z – otwórz 

2) Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (wersja 3z) – otwórz

POZOSTAŁE DOKUMENTY ZNAJDUJĄ SIĘ W ZAKŁADCE LSR 2016-2023, PODZAKŁADCE WZORY DOKUMENTÓW – przejdź

WARSZTATY Z WYPEŁNIANIA DOKUMENTACJI APLIKACYJNEJ

20 Październik2017

W związku z planowanym ogłoszeniem naborów wniosków w zakresie tworzenia lub rozwoju inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych oraz rozwoju ogólnodostępnej  i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej LGD Stolem serdecznie zaprasza na warsztaty dot. wypełniania dokumentacji aplikacyjnej, które odbędą się w dniu 27.10.2017r w siedzibie LGD Stolem na ul. Derdowskiego 7, o godz. 11:00. Zgłoszenia na warsztaty należy dokonać poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego, który dostępny jest poniżej.

Serdecznie zapraszamy !!!!!

Formularz zgłoszeniowy na warsztaty

 

UWAGA!!!! NOWE WZORY DOKUMENTÓW

12 Październik2017

W związku z wejściem w życie z dniem 9 września 2017 r. rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 sierpnia 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania “Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 zostały udostępnione nowe wzory dokumentów, które obowiązują od 16 października 2017 r.

Nowe wzory dokumentów w zakładce LSR 2016-2020/ Wzory dokumentów

III MISTRZOSTWA KASZUB W NORDIC W GRABÓWKU

11 Październik2017

W dniu 07.10.2017r, w Grabówku gmina Nowa Karczma, odbyły się III Mistrzostwa Kaszub w Nordic Walking. Zawody rozegrane zostały na dwóch dystansach- 5 km gdzie zawodnicy rywalizowali w 6 – iu kategoriach wiekowych oraz na dystansie 10 km w tzw. kategorii open (bez podziału na wiek zawodników). Trasa zawodów przebiegała wzdłuż przepięknego jeziora Psinko, Akademii Przygoda oraz malowniczych terenów  leśnych. Początkowo zarówno organizatorów jak i samych zawodników przestraszyły warunki pogodowe, gdyż przed wyjściem na rozgrzewkę zaczął padać rzęsisty deszcz, jednak w trakcie rozgrzewki i podczas samych zawodów było bezdeszczowo i nawet pokazało się słońce.  Czytaj dalej

INKUBATOR KUCHENNY

29 Wrzesień2017

W związku z planowanym naborem w m-cu listopadzie br na “Inkubator przetwórstwa lokalnego” poniżej zamieszczamy informację Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat zakładania takowych inkubatorów. Przypominamy, że budżet na “INKUBATOR” w naszej LSR to 200 tys. zł.

Inkubatory przetwórstwa lokalnego (inkubatory kuchenne) v2

III MISTRZOSTWA KASZUB W NORDIC WALKING

22 Wrzesień2017

Już 7 października br. w miejscowości Grabówko, gmina Nowa Karczma odbędą się III Mistrzostwa Kaszub w Nordic Walking. Organizatorami imprezy są: Lokalna Grupa Działania Stolem, Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Nowej Karczmie, Stowarzyszenie „BŁĘKITNI” Nordic Walking Dziemiany oraz Herkules Sp. z o. o. Zawody odbywać będą się na dystansie 5km i 10km oraz 300m dla dzieci, tzw. mini nordic walking. Biuro i start zawodów umiejscowione zostaną przy remizie strażackiej w Grabówku.

Czytaj dalej