Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Cel i efekt operacji: sprawne i skuteczne wdrażanie LSR LGD Stolem na lata 2016-2023.
Nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Po Walnym Zebraniu Członków

22 czerwiec2009

W dniu 18 czerwca w sali narad Urzędu Gminy Kościerzyna przy ul. Strzeleckiej 9 o godzinie 1800 odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Stoelm. Spotkaniu przewodniczył Robert Ebertowski. Na zebraniu przyjęto uchwałę w sprawie sprawozdania merytorycznego i casino francais bonus finansowego oraz udzielenia absolutorium Zarządowi z działalności za 2008 r. Zarząd, zawiadamiając o Walnym Zebraniu Członków, złożyl wniosek o skrócenie kadencji Władz Stowarzyszenia, Det finns sa manga som 33 olika spelautomater med diverse teman, fran klassiska banditer som Triple7 till video spelautomater med djungeltema som Congo Beat. uzasadniając go kwestiami finansowymi. Na zebraniu obecni członkowie podjęli uchwałę w tej sprawie. Następnie odbyły się wybory na nową kadencję na lata 2009-2013. Oto wyniki wyborów:

 

Prezesem Stowarzyszenia LGD Stolem została wybrana:

Mariola Lamkiewicz – Czechowska

 

Członkami Zarządu Stowarzyszenia LGD Stolem zostali:

1. Barbara Edel

2. Ewa Iwicka

3. Wojciech Laska

4. Marian Kujawski

 

Członkami Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia LGD Stolem zostali:

1. Tomasz Borzyszkowski

2. Ewa Gańska

3. Halina Liedtke

Wyszukiwarka

Dane kontaktowe

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania STOLEM

ul. Derdowskiego 7
83-424 Lipusz

tel/fax. 58 680 05 70
biuro@lgdstolem.pl

NIP 591-16-49-386
Regon 220227851

Nr rachunku bankowego:

81 8340 0001 0203 6418 2000 0001

Biuro czynne:

pon - pt. w godz. 7.30 - 15.30

Dyrektor biura:

Robert Ebertowski

kom. 503 12 46 12

123

Partnerzy