Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Cel i efekt operacji: sprawne i skuteczne wdrażanie LSR LGD Stolem na lata 2016-2023.
Nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

PODPISANO UMOWY Z GRANTOBIORCAMI

25 Styczeń2019

Dnia 23 stycznia 2019 r, w sali narad Urzędu Gminy w Kościerzynie nastąpiło uroczyste podpisanie umów z grantobiorcami w ramach projektu grantowego pt. „Propagowanie i organizacja różnorodnych form spędzania czasu wolnego na obszarze LSR LGD Stolem ze szczególnym zaangażowaniem osób z grup defaworyzowanych zagrożonych wykluczeniem społecznym – osób starszych 60+ oraz dzieci i młodzieży uczącej się”. W imieniu Stowarzyszenia umowy podpisali Prezes Stowarzyszenia – Mariola Lamkiewicz – Czechowska oraz Członek Zarządu Barbara Edel.

Projekt grantowy obejmuje realizację 26-iu zadań z 16 -oma grantobiorcami, z których 13 to organizacje pozarządowe a pozostali osoby fizyczne. Łączna wartość zadań w ramach projektu grantowego opiewa na kwotę 255 529,32 zł. Wnioskowana kwota grantów stanowi 241 605,00 zł, natomiast kwota prefinansowania  w wysokości nie przekraczającej 80% kwoty wnioskowanej wynosi 191 648,00 zł i zostanie wypłacona grantobiorcom w ciągu 14 dni od podpisania umowy z środków własnych LGD.

Życzymy wszystkim grantobiorcom pomyślnej realizacji zaplanowanych zadań a w razie jakichkolwiek wątpliwości, czy też pytań pracownicy biura LGD służą pomocą i pozostają do państwa dyspozycji.

GALERIA

Wyszukiwarka

Dane kontaktowe

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania STOLEM

ul. Derdowskiego 7
83-424 Lipusz

tel/fax. 58 680 05 70
biuro@lgdstolem.pl

NIP 591-16-49-386
Regon 220227851

Nr rachunku bankowego:

81 8340 0001 0203 6418 2000 0001

Biuro czynne:

pon - pt. w godz. 7.30 - 15.30

Dyrektor biura:

Robert Ebertowski

kom. 503 12 46 12

123

Publikacje

Partnerzy