Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Cel i efekt operacji: sprawne i skuteczne wdrażanie LSR LGD Stolem na lata 2016-2023.
Nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

PROMOCJA PROJEKTU: Na spotkanie z kulturą – cykl warsztatowo-wyjazdowy dla mieszkańców Gminy Lipusz

07 luty2012

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Lipuszu  realizuje projekt “Na spotkanie z kulturą – cykl warsztatowo-wyjazdowy dla mieszkańców Gminy Lipusz”-, W ramach projektu został zorganizowany cykl konkursowy „Mam talent”, w ramach którego odbyło się przesłuchanie utalentowanych mieszkańców gminy, którzy zgłosili się do konkursu. Nagrodą w konkursie dla uzdolnionych muzycznie, aktorsko dzieci i młodzieży oprócz nagród rzeczowych jest udział w warsztatach aktorsko-muzycznych , warsztaty emisji głosu oraz podwójny cykl wyjazdów do teatru muzycznego, opery i filharmonii. W przesłuchaniu spośród 18 uczestników wyłoniono 7 osób tzw. „siedmiu wspaniałych”. Dodatkowo zorganizowano wyjazd od opery, filharmonii i teatru muzycznego  dla 50 osób – członków grup formalnych i nieformalnych z terenu gminy Lipusz.
W ramach projektu został zorganizowany również rodzinny cykl wyjazdowy do teatru filharmonii i opery.
Dzięki realizacji projektu została zniwelowana różnica w dostępie do największych instytucji życia muzycznego, tanecznego, teatralnego. Odwiedzane instytucje to: Opera Bałtycka w Gdańsku, Polska Filharmonia Bałtycka w Gdański, Teatr Muzyczny im. Danuty Baduszkowej w Gdyni
W dniu 18 stycznia w teatrze muzycznym najmłodsi uczestniczyli w przedstawieniu „Shrek”.
W dniu 27 stycznia w operze uczestniczono w operetce „ Traviata” Giuseppe Verdiego, a 3 lutego w filharmonii w koncercie „Geniusz Vivaldi”, podczas którego Orkiestra Symfoniczna Polskiej Filharmonii Bałtyckiej odegrała „Cztery pory roku” oraz Mendelssona-Bartholdy’ego – Symfonię „Włoską” A-dur.
Przed nami jeszcze wyjazdy do opery: 7 lutego odbędzie się operetka „Makbet” Williama Shakespeare’a oraz do teatru muzycznego 10 lutego na przedstawienie „Skrzypek na dachu”.
W sumie projekt zakłada zorganizowanie 3 wyjazdów na warsztaty dla „siedmiu wspaniałych. 2 x po 3 wyjazdy na przedstawienia dla dzieci-laureatów konkursu. 2 x po 3 wyjazdy dla dorosłych – członków grup nieformalnych i rodzin. Program „na spotkanie z kulturą” służy docelowo rozwinięciu aktywności społeczności lokalnej, zwiększeniu oferty proponowanej przez GOKSiR w Lipuszu, służącej aktywnemu trybowi życia, zapobiegającemu społecznemu marazmowi. Są to również przedsięwzięcia o charakterze edukacyjnym i warsztatowym, Efekt warsztatów, które odbędą zwycięzcy konkursu „Mam talent” zostanie zaprezentowany na scenie sali widowiskowej GOKSiR.

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Małe projekty” Osi 4 Leader PROW 2007-2013

Wyszukiwarka

Dane kontaktowe

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania STOLEM

ul. Derdowskiego 7
83-424 Lipusz

tel/fax. 58 680 05 70
biuro@lgdstolem.pl

NIP 591-16-49-386
Regon 220227851

Nr rachunku bankowego:

81 8340 0001 0203 6418 2000 0001

Biuro czynne:

pon - pt. w godz. 7.30 - 15.30

Dyrektor biura:

Robert Ebertowski

kom. 503 12 46 12

123

Partnerzy