Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Cel i efekt operacji: sprawne i skuteczne wdrażanie LSR LGD Stolem na lata 2016-2023.
Nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Operacje własne

Wyniki oceny i wyboru w ramach operacji własnych:

W dniu 20.05.2021r Rada LGD Stolem przeprowadziła ocenę i wybór operacji do finansowania w ramach realizacji operacji własnych nr 1/2021/OW i nr 2/2021/OW. Poniżej prezentujemy protokół z posiedzenia Rady oraz rejestr interesów i tabelę wykluczeń.

PROTOKÓŁ_RADA_20_05_2021

REJESTR_INTERESÓW _I_TABELA_WYKLUCZEŃ_OW

Data publikacji: 20.04.2021r

Informacja o braku zgłoszenia zamiaru realizacji operacji własnej 2/2021/OW

W nawiązaniu do ogłoszenia opublikowanego na stronie dnia 18 marca 2021r.  dotyczącego realizacji operacji własnej 2/2021/OW Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Stolem informuje, że w terminie 19 marzec – 19 kwiecień 2021 r. żaden podmiot nie zgłosił zamiaru realizacji operacji własnej z zakresu Przedsięwzięcia 1.1.1: Zachowanie , utrwalanie i promocja dziedzictwa lokalnego , w tym lokalnych produktów i usług, w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.
W związku z powyższym Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Stolem przygotowuje wniosek na realizację tegoż przedsięwzięcia.

______________________________________________________________

Data publikacji: 20.04.2021r

Informacja o braku zgłoszenia zamiaru realizacji operacji własnej 1/2021/OW

W nawiązaniu do ogłoszenia opublikowanego na stronie dnia 18 marca 2021r.  dotyczącego realizacji operacji własnej 1/2021/OW Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Stolem informuje, że w terminie 19 marzec – 19 kwiecień 2021 r. żaden podmiot nie zgłosił zamiaru realizacji operacji własnej z zakresu Przedsięwzięcia 1.1.1: Zachowanie , utrwalanie i promocja dziedzictwa lokalnego , w tym lokalnych produktów i usług, w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.
W związku z powyższym Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Stolem przygotowuje wniosek na realizację tegoż przedsięwzięcia.

_______________________________________________________________________________

Data publikacji: 18.03.2021r

Informacja o zamiarze realizacji operacji własnej 2/2021/OW

Lokalna Grupa Działania Stolem
informuje, że planuje realizację operacji własnej
z zakresu  Przedsięwzięcia 1.1.1: Zachowanie , utrwalanie i promocja dziedzictwa lokalnego , w tym lokalnych produktów i usług, w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020

Wysokość środków przeznaczonych na realizację operacji: 50 000,00 zł
Termin zgłaszania zamiaru realizacji operacji własnej: 19.03.2021r – 19.04.2021 r.
Miejsce składania zamiaru realizacji operacji własnej: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Stolem, 83- 424 Lipusz, ul. Derdowskiego 7,  od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30
Forma złożenia zamiaru realizacji operacji własnej: bezpośrednio w biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Stolem (osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę upoważnioną)

Zakres tematyczny operacji:
Przedsięwzięcie 1.1.1: Zachowanie , utrwalanie i promocja dziedzictwa lokalnego , w tym lokalnych produktów i usług,

Warunki pozytywnej weryfikacji zgłoszenia zamiaru realizacji operacji:

 1. Złożenie formularza zamiaru realizacji operacji własnej w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.
 2. Spełnienie warunków podmiotowych uprawniających do realizacji operacji we wskazanym zakresie:

a/ Podmiot, który ubiega się o wsparcie jest: Organizacją pozarządową lub osobą fizyczną lub instytucją kultury.

b/ Podmiot, który ubiega się o wsparcie posiada osobowość prawną bądź jest jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną

c/ Podmiot, który ubiega się o wsparcie posiada siedzibę/oddział/miejsce zamieszkania na obszarze objętym LSR .

W przypadku gdy co najmniej jedno zgłoszenie zamiaru realizacji operacji własnej zostanie pozytywnie zweryfikowane, LGD ogłosi nabór wniosków o udzielenie wsparcia na ww. operację.

Minimum punktowe określone w kryteriach wyboru: uzyskanie co najmniej 6 punktów w ramach oceny wg lokalnych kryteriów wyboru.

Dokumenty takie jak:

 • kryteria wyboru operacji własnej, wskazujące minimalną liczbę punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji,
 • formularz zgłoszenia zamiaru realizacji operacji własnej,
 • lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków podmiotowych uprawniających do realizacji operacji,
 • Lokalna Strategia Rozwoju LGD Stolem

– znajdują się na stronie www.lgdstolem.pl

Szczegółowe informacje udzielane są w biurze LGD Stolem (ul. Derdowskiego 7, 83-424 Lipusz). Pytania można także kierować na adres e-mail biuro@lgdstolem.pl  oraz telefonicznie 58 680 05 70.

 Załączniki:

 1. Cele ogólne i szczegółowe LSR, przedsięwzięcia wraz ze wskazaniem planowanych do osiągnięcia w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy wskaźników.
 2. Lista Dokumentów wymaganych do spełnienia warunków uprawniających do realizacji operacji własnej.
 3. Kryteria wyboru operacji dla Przedsięwzięcia 1.1.1.: Zachowanie, utrwalenie i promocja dziedzictwa lokalnego w tym lokalnych produktów i usług.

Do pobrania:

Formularz_zamiaru_realizacji_operacji_OW-pdf

Formularz_zamiaru_realizacji_operacji_OW-wersja edytowalna

Zał_1_do_informacji o zamiarze realizacji oeracji własnej_2_2021_OW

Zał _2_do_informacji o zamiarze realizacji operacji własnej_2_2021_OW

Zał_3_do informacji o zamiarze realizacji operacji własnej_2_2021_OW

_______________________________________________________________________________

Data publikacji: 18.03.2021r

Informacja o zamiarze realizacji operacji własnej 1/2021/OW

Lokalna Grupa Działania Stolem
informuje, że planuje realizację operacji własnej
z zakresu  Przedsięwzięcia 1.1.1: Zachowanie , utrwalanie i promocja dziedzictwa lokalnego , w tym lokalnych produktów i usług, w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020

Wysokość środków przeznaczonych na realizację operacji: 50 000,00 zł
Termin zgłaszania zamiaru realizacji operacji własnej: 19.03.2021r – 19.04.2021 r.
Miejsce składania zamiaru realizacji operacji własnej: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Stolem, 83- 424 Lipusz, ul. Derdowskiego 7,  od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30
Forma złożenia zamiaru realizacji operacji własnej: bezpośrednio w biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Stolem (osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę upoważnioną)

Zakres tematyczny operacji:
Przedsięwzięcie 1.1.1: Zachowanie , utrwalanie i promocja dziedzictwa lokalnego , w tym lokalnych produktów i usług,

Warunki pozytywnej weryfikacji zgłoszenia zamiaru realizacji operacji:

 1. Złożenie formularza zamiaru realizacji operacji własnej w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.
 2. Spełnienie warunków podmiotowych uprawniających do realizacji operacji we wskazanym zakresie:

a/ Podmiot, który ubiega się o wsparcie jest: Organizacją pozarządową lub osobą fizyczną lub instytucją kultury.

b/ Podmiot, który ubiega się o wsparcie posiada osobowość prawną bądź jest jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną

c/ Podmiot, który ubiega się o wsparcie posiada siedzibę/oddział/miejsce zamieszkania na obszarze objętym LSR .

 W przypadku gdy co najmniej jedno zgłoszenie zamiaru realizacji operacji własnej zostanie pozytywnie zweryfikowane, LGD ogłosi nabór wniosków o udzielenie wsparcia na ww. operację.

Minimum punktowe określone w kryteriach wyboru: uzyskanie co najmniej 6 punktów w ramach oceny wg lokalnych kryteriów wyboru.

Dokumenty takie jak:

 • kryteria wyboru operacji własnej, wskazujące minimalną liczbę punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji,
 • formularz zgłoszenia zamiaru realizacji operacji własnej,
 • lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków podmiotowych uprawniających do realizacji operacji,
 • Lokalna Strategia Rozwoju LGD Stolem

– znajdują się na stronie www.lgdstolem.pl

Szczegółowe informacje udzielane są w biurze LGD Stolem (ul. Derdowskiego 7, 83-424 Lipusz). Pytania można także kierować na adres e-mail biuro@lgdstolem.pl  oraz telefonicznie 58 680 05 70.

Załączniki:

 1. Cele ogólne i szczegółowe LSR, przedsięwzięcia wraz ze wskazaniem planowanych do osiągnięcia w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy wskaźników.
 2. Lista Dokumentów wymaganych do spełnienia warunków uprawniających do realizacji operacji własnej.
 3. Kryteria wyboru operacji dla Przedsięwzięcia 1.1.1.: Zachowanie, utrwalenie i promocja dziedzictwa lokalnego w tym lokalnych produktów i usług.

Do pobrania:

Formularz_zamiaru_realizacji_operacji_OW– pdf

Formularz_zamiaru_realizacji_operacji_OW– wersja edytowalna

Zał_1_do_informacji o zamiarze realizacji oeracji własnej_1_2021_OW – cele i wskaźniki

Zał _2_do_informacji o zamiarze realizacji operacji własnej_1_2021_OW– dokumenty obligatoryjne

Zał_3_do informacji o zamiarze realizacji operacji własnej_1_2021_OW– lokalne kryteria wyboru

 

 

Wyszukiwarka

Dane kontaktowe

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania STOLEM

ul. Derdowskiego 7
83-424 Lipusz

tel/fax. 58 680 05 70
biuro@lgdstolem.pl

NIP 591-16-49-386
Regon 220227851

Nr rachunku bankowego:

81 8340 0001 0203 6418 2000 0001

Biuro czynne:

pon - pt. w godz. 7.30 - 15.30

Dyrektor biura:

Robert Ebertowski

kom. 503 12 46 12

123

Partnerzy