Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Cel i efekt operacji: sprawne i skuteczne wdrażanie LSR LGD Stolem na lata 2016-2023.
Nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Umowa ramowa

W dniu 20 czerwca 2016r złożone zostały  poprawione dokumenty w związku z dokonaną oceną Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Stolem na lata 2016-2023. Poniżej chcemy państwu zaprezentować porawioną wersję Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Stolem na lata 2016-2023 oraz pozostałe dokumenty mające kluczowe znaczenie przy wdrażaniu nowej LSR, czyli  umowa ramowa, procedury wyboru i oceny operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD, procedury oceny i wyboru grantobiorców w ramach realizacji projektów grantowych, harmonogram realizacji naborów wniosków w ramach ogłaszanych przez LGD konkursów oraz harmonogram realizacji planu komunikacji z lokalna społecznością na 2016 rok. Poniżej zamieszczona zostanie również księga wizualizacji znaku PROW 2014-2020, gdzie zawarte zostały wytyczne dot. oznakowania realizowanych w ramach LSR operacji  oraz zakresy wsparcia w ramach wdrażanej LSR wraz z warunkami otrzymania pomocy w postaci dofinansowania.

Umowa Ramowa

Aneks nr 1 do umowy ramowej

Aneks_nr_2_do_umowy_ramowej

Aneks_nr_3_do_umowy_ramowej

Aneks_nr_4_do_umowy_ramowej

Aneks_nr_5_do_umowy_ramowej

Aneks nr 6 do umowy ramowej

Aneks nr 7 do umowy ramowej

Aneks_nr_8_do_umowy_ramowej

Aneks_nr_9_do_umowy_ramowej

LSR_2016-2023_LGD_Stolem_zmieniona_17.08.2020

LSR_2016-2023_LGD_Stolem_zmieniona_24.05.2019

PWO_Stolem_zmiana_wytyczna_15.12.2020

OW_procedura_LGD_Stolem_zmiana_wytyczna_2020

Opis_Stanowisk_Pracowników_LGD_Stolem

Plan_szkoleń_Członków_Rady_i_Pracowników_Biura_LGD_Stolem-aktualizacja_II_2020

Kryteria_wyboru_operacji_LGD_Stolem_aktualne

Kryteria wyboru grantobiorców_zmiana_2017

Procedura Wyboru Grantobiorców LGD_Stolem_05.01.2018_aktualna

Załacznik nr 2 – harmonogram naborów-wrzesień_2019

Harmonogram_naborów_wniosków_aktualny-załącznik nr 2

Harmonogram realizacji planu komunikacji na 2016 rok

Hramonogram realizacji planu komunikacji na 2017 rok

Harmonogram_Planu_Komunikacji_2018_rok

Harmonogram_Realizacji_Planu_Komunikacji_2019rok_aktualizacja

Harmonogram_realizacji_planu_komunikacji_LGD_Stolem_2020-aktualizacja

Harmonogram_reaalizacji_planu _komunikacji_2021 – aktualny

Księga_wizualizacji_znaku_PROW_2014-2020_maj_2020

zakresy-i-warunki-wsparcia-w-ramach-lsr-lgd-stolem

ZESTAWIENIE RZECZOWO FINANSOWE KOSZTY BIEŻĄCE2016

ZESTAWIENIE RZECZOWO FINANSOWE KOSZTY BIEŻĄCE 2017

ZESTAWIENIE RZECZOWO FINANSOWE KOSZTY BIEŻĄCE 2018

ZESTAWIENIE RZECZOWO FINANSOWE KOSZTY BIEŻĄCE 2019

Sprawozdanie z realizacji LSR_2016 rok

Sprawozdanie z realizacji LSR_2017 rok

Sprawozdanie z realizacji LSR_2018 rok

Sprawozdanie z realizacji LSR_2019 rok

Sprawozdanie_z_realizacji_LSR_za_2020 rok

ankieta monitorujaca_LGD_STOLEM_z_wyłączeniem_grantów

ankieta monitorujaca_GRANTY_LGD_STOLEM

Wyszukiwarka

Dane kontaktowe

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania STOLEM

ul. Derdowskiego 7
83-424 Lipusz

tel/fax. 58 680 05 70
biuro@lgdstolem.pl

NIP 591-16-49-386
Regon 220227851

Nr rachunku bankowego:

81 8340 0001 0203 6418 2000 0001

Biuro czynne:

pon - pt. w godz. 7.30 - 15.30

Dyrektor biura:

Robert Ebertowski

kom. 503 12 46 12

123

Partnerzy