Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Cel i efekt operacji: sprawne i skuteczne wdrażanie LSR LGD Stolem na lata 2016-2023.
Nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Umowa ramowa

W dniu 20 czerwca 2016r złożone zostały  poprawione dokumenty w związku z dokonaną oceną Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Stolem na lata 2016-2023. Poniżej chcemy państwu zaprezentować porawioną wersję Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Stolem na lata 2016-2023 oraz pozostałe dokumenty mające kluczowe znaczenie przy wdrażaniu nowej LSR, czyli  umowa ramowa, procedury wyboru i oceny operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD, procedury oceny i wyboru grantobiorców w ramach realizacji projektów grantowych, harmonogram realizacji naborów wniosków w ramach ogłaszanych przez LGD konkursów oraz harmonogram realizacji planu komunikacji z lokalna społecznością na 2016 rok. Poniżej zamieszczona zostanie również księga wizualizacji znaku PROW 2014-2020, gdzie zawarte zostały wytyczne dot. oznakowania realizowanych w ramach LSR operacji  oraz zakresy wsparcia w ramach wdrażanej LSR wraz z warunkami otrzymania pomocy w postaci dofinansowania.

Umowa Ramowa

Aneks nr 1 do umowy ramowej

Aneks_nr_2_do_umowy_ramowej

Aneks_nr_3_do_umowy_ramowej

Aneks_nr_4_do_umowy_ramowej

Aneks_nr_5_do_umowy_ramowej

Aneks nr 6 do umowy ramowej

Aneks nr 7 do umowy ramowej

Aneks_nr_8_do_umowy_ramowej

Aneks_nr_9_do_umowy_ramowej

Aneks nr 10 do umowy ramowej

LSR_2016-2023_LGD_Stolem-zmiana grudzień_2022

LSR_2016-2023_LGD_Stolem-zmiana_wrzesień_2021

LSR_2016-2023_LGD_Stolem_zmieniona_17.08.2020

LSR_2016-2023_LGD_Stolem_zmieniona_24.05.2019

PWO_Stolem_zmiana_wytyczna _9_2_2021

OW_procedura_LGD_Stolem_zmiana_wytyczna_2020

Opis_Stanowisk_Pracowników_LGD_Stolem

Plan_szkoleń_Członków Rady_i_pracowników biura LGD Stolem_11_2021

Kryteria_wyboru_operacji_LGD_Stolem_aktualne

Kryteria wyboru grantobiorców_zmiana_2017

Procedura Wyboru Grantobiorców LGD_Stolem_05.01.2018_aktualna

Załącznik nr 2 do Umowy ramowej LGD Stolem – grudzień 2022 (aktualny)

Załącznik nr 2 do Umowy ramowej LGD Stolem_kwiecień_2022

Załącznik nr 2 do Umowy ramowej LGD Stolem_czerwiec_2021

Załącznik nr 2 do Umowy ramowej LGD Stolem_2021

Załacznik nr 2 – harmonogram naborów-wrzesień_2019

Harmonogram_naborów_wniosków_2020

Harmonogram realizacji planu komunikacji na 2016 rok

Hramonogram realizacji planu komunikacji na 2017 rok

Harmonogram_Planu_Komunikacji_2018_rok

Harmonogram_Realizacji_Planu_Komunikacji_2019rok_aktualizacja

Harmonogram_realizacji_planu_komunikacji_LGD_Stolem_2020-aktualizacja

Harmonogram_reaalizacji_planu _komunikacji_2021 – aktualny

Harmonogram_realizacji_planu_komunikacji_2022 rok

Księga_wizualizacji_znaku_PROW_2014-2020_maj_2020

zakresy-i-warunki-wsparcia-w-ramach-lsr-lgd-stolem

ZESTAWIENIE RZECZOWO FINANSOWE KOSZTY BIEŻĄCE2016

ZESTAWIENIE RZECZOWO FINANSOWE KOSZTY BIEŻĄCE 2017

ZESTAWIENIE RZECZOWO FINANSOWE KOSZTY BIEŻĄCE 2018

ZESTAWIENIE RZECZOWO FINANSOWE KOSZTY BIEŻĄCE 2019

ZESTAWIENIE RZECZOWO FINANSOWE KOSZTY BIEŻĄCE 2020

ZESTAWIENIE RZECZOWO FINANSOWE KOSZTY BIEŻĄCE 2021

Sprawozdanie z realizacji LSR_2016 rok

Sprawozdanie z realizacji LSR_2017 rok

Sprawozdanie z realizacji LSR_2018 rok

Sprawozdanie z realizacji LSR_2019 rok

Sprawozdanie_z_realizacji_LSR_za_2020 rok

Sprawozdanie z realizacji LSR_2021 ROK

ankieta monitorujaca_LGD_STOLEM_z_wyłączeniem_grantów

ankieta monitorujaca_GRANTY_LGD_STOLEM

Wyszukiwarka

Dane kontaktowe

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania STOLEM

ul. Derdowskiego 7
83-424 Lipusz

tel/fax. 58 680 05 70
biuro@lgdstolem.pl

NIP 591-16-49-386
Regon 220227851

Nr rachunku bankowego:

81 8340 0001 0203 6418 2000 0001

Biuro czynne:

pon - pt. w godz. 7.30 - 15.30

Dyrektor biura:

Robert Ebertowski

kom. 503 12 46 12

123

Partnerzy