Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Cel i efekt operacji: sprawne i skuteczne wdrażanie LSR LGD Stolem na lata 2016-2023.
Nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Publikacje

Operacja z zakresu:

 Zachowanie , utrwalanie i promocja dziedzictwa lokalnego , w tym lokalnych produktów i usług, w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020,  objętego umową nr 01260-6935-UM1132086/21 zawartą w dniu 14.09.2021 roku pomiędzy LGD Stolem a Województwem Pomorskim.

Tytuł operacji:

Publikacje promujące i kultywujace dziedzictwo lokalne obszaru LGD Stolem.

Cel operacji:

Umożliwienie utrwalenia i zachowania dziedzictwa lokalnego wśród społeczności obszaru LGD Stolem w szczególności wśród osób starszych 60+ oraz dzieci i młodzieży w terminie do dnia złożenia wniosku o płatnoś, poprzez wydanie publikacji promujących stolemowe dziedzictwo kulturowe, przyrodnicze i historyczne.

Efektem realizacji projektu będzie:

Ilość publikacji kultywujących dziedzictwo lokalne obszaru – 5 sztuk

Ilość osób, które otrzymały publikacje kultywujące zachowanie dziedzictwa lokalnego – 2 400 osób

Wyszukiwarka

Dane kontaktowe

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania STOLEM

ul. Derdowskiego 7
83-424 Lipusz

tel/fax. 58 680 05 70
biuro@lgdstolem.pl

NIP 591-16-49-386
Regon 220227851

Nr rachunku bankowego:

81 8340 0001 0203 6418 2000 0001

Biuro czynne:

pon - pt. w godz. 7.30 - 15.30

Dyrektor biura:

Robert Ebertowski

kom. 503 12 46 12

123

Partnerzy