Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Cel i efekt operacji: sprawne i skuteczne wdrażanie LSR LGD Stolem na lata 2016-2023.
Nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

RADA LGD RZPATRZYŁA PROTEST W RAMACH NABORU 8/2018

26 czerwiec2018

W dniu 25.06.2018r odbyło się XVI posiedzenie Rady LGD Stolem w sprawie rozpatrzenie protestu dot. WoPP  znak sprawy 8/2018-4/05/2018 w ramach “autokontroli” LGD zgodnie z zapisami procedury odwoławczej. Członkowie zadecydowali o przeprowadzeniu ponownej oceny operacji względem kryteriów podnoszonych w proteście. W wyniku przeprowadzenia ponownej oceny operacji uznane zostały zarzuty przedstawione przez wnioskodawcę  i przyznane punkty za kryterium z którym wnioskodawca się nie zgadzał.

Poniżej zamieszczony zostaje protokół z posiedzenia Rady, zaktualizowana lista operacji wybranych w wyniku przeprowadzenia procedury odwoławczej , rejestr interesów oraz tabela wykluczeń z oceny operacji, zgodnie z podpisanymi deklaracjami bezstronności.

Protokół_XVI_Posiedzenie_Rady_LGD_Stolem_25_06_2018

Rejestr_interesów_XVI_Posiedzenie_Rady_LGD_Stolem_25_06_2018

Tabela_Wykluczeń_XVI_Posiedzenie_Rady_LGD_Stolem_25_06_2018

Lista_operacji_wybranych_aktualizacja_8_2018

Wyszukiwarka

Dane kontaktowe

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania STOLEM

ul. Derdowskiego 7
83-424 Lipusz

tel/fax. 58 680 05 70
biuro@lgdstolem.pl

NIP 591-16-49-386
Regon 220227851

Nr rachunku bankowego:

81 8340 0001 0203 6418 2000 0001

Biuro czynne:

pon - pt. w godz. 7.30 - 15.30

Dyrektor biura:

Robert Ebertowski

kom. 503 12 46 12

123

Partnerzy