Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Cel i efekt operacji: sprawne i skuteczne wdrażanie LSR LGD Stolem na lata 2016-2023.
Nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Rusza ODNOWA WSI

22 styczeń2009

W związku z ogłoszeniem przez Zarząd Województwa Pomorskiego naboru wniosków w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich zaprasza na spotkania poświęcone omówieniu harmonogramu konkursów oraz zasad przygotowania i realizacji projektów w ramach tego działania oraz działania 9.3 Lokalne inicjatywy obywatelskie Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013.

Do udziału w spotkaniu zapraszamy zwłaszcza potencjalnych wnioskodawców, tj.:

wójtów, burmistrzów gmin wiejskich, miejsko-wiejskich oraz miejskich do 5 tys. mieszkańców;

przedstawicieli instytucji kultury dla których organizatorem jest jst;

przedstawicieli kościołów i związków wyznaniowych;

przedstawicieli organizacji pozarządowych w szczególności mających status pożytku publicznego.

 

Więcej informacji na stronie Departamentu: www.dprow.woj-pomorskie.pl

 

 

Wyszukiwarka

Dane kontaktowe

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania STOLEM

ul. Derdowskiego 7
83-424 Lipusz

tel/fax. 58 680 05 70
biuro@lgdstolem.pl

NIP 591-16-49-386
Regon 220227851

Nr rachunku bankowego:

81 8340 0001 0203 6418 2000 0001

Biuro czynne:

pon - pt. w godz. 7.30 - 15.30

Dyrektor biura:

Robert Ebertowski

kom. 503 12 46 12

123

Partnerzy