Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Cel i efekt operacji: sprawne i skuteczne wdrażanie LSR LGD Stolem na lata 2016-2023.
Nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

STOLEM wybrany do realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju

29 kwiecień2009

Zarząd Województwa Pomorskiego w dniu 28 kwietnia zatwierdził listę LGD, które zostały wybrane do realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju. Wśród nich jest Lokalna Grupa Działania Stolem.

W dniu 15 maja 2009 r. o godz. 12.00 w Sali Herbowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego nastąpi uroczyste podpisanie umowy na realizację naszej LSR. Dotychczas wszystko przebiega zgodnie z planem i już w sierpniu ogłosimy konkurs na “Małe projekty”. Wcześniej zostaną przeprowadzone szkolenia z zakresu wypełniania formularzy aplikacyjnych i spełnienia lokalnych kryteriów wyboru przez beneficjentów. Zapraszamy do zapoznania się z Lokalną Strategią Rozwoju.

Więcej informacji uzyskać można w biurze LGD Stolem w Lipuszu, ul. Wybickiego 27, tel. 058 6800570.

Wyszukiwarka

Dane kontaktowe

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania STOLEM

ul. Derdowskiego 7
83-424 Lipusz

tel/fax. 58 680 05 70
biuro@lgdstolem.pl

NIP 591-16-49-386
Regon 220227851

Nr rachunku bankowego:

81 8340 0001 0203 6418 2000 0001

Biuro czynne:

pon - pt. w godz. 7.30 - 15.30

Dyrektor biura:

Robert Ebertowski

kom. 503 12 46 12

123

Partnerzy