Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Cel i efekt operacji: sprawne i skuteczne wdrażanie LSR LGD Stolem na lata 2016-2023.
Nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Szkolenie – Warsztaty

25 czerwiec2010

W związku z ogłoszonym konkursem na działanie “Odnowa i rozwój wsi” w ramach Osi 4 Leader PROW 2007 – 2013 zapraszamy do udziału w szkoleniu – warsztatach, których celem będzie zapoznanie beneficjentów tego działania z dodatkowymi załącznikami wymaganymi przez LGD przy składaniu wniosku oraz omówienie zasad wypełniania wniosku o przyznanie pomocy wraz z niezbędnymi załącznikami. Warsztaty odbędą się w dniu 6 lipca 2010 r. (wtorek) o godz. 12.00 w sali narad UG Kościerzyna przy ul. Strzeleckiej 9 w Kościerzynie.

Szkolenie skierowane jest do przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, samorządowych instytucji kultury, stowarzyszeń o statusie OPP oraz kościołów i związków wyznaniowych z terenu działania LGD Stolem.

Przypominamy, że wnioski składać można od 12 lipca do 9 sierpnia 2010 roku w biurze LGD Stolem – Lipusz, ul. Wybickiego 27, a dostępna alokacja to 700 000,00 zł.

Zapraszamy do udziału.

Załączniki:

Plakat_Odnowa

Wyszukiwarka

Dane kontaktowe

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania STOLEM

ul. Derdowskiego 7
83-424 Lipusz

tel/fax. 58 680 05 70
biuro@lgdstolem.pl

NIP 591-16-49-386
Regon 220227851

Nr rachunku bankowego:

81 8340 0001 0203 6418 2000 0001

Biuro czynne:

pon - pt. w godz. 7.30 - 15.30

Dyrektor biura:

Robert Ebertowski

kom. 503 12 46 12

123

Partnerzy