Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Cel i efekt operacji: sprawne i skuteczne wdrażanie LSR LGD Stolem na lata 2016-2023.
Nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Szkolenie

25 marzec2011

LGD Stolem zaprasza na szkolenie dot. działań “Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” i “Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” w ramach działania wdrażanie lokalnych strategii rozwoju (LSR) z Osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 2007-2013.

Szkolenie przeznaczone jest dla:

  • Osób fizycznych,
  • Mikroprzedsiębiorstw,
  • Rolników i ich domowników ubezpieczonych w KRUS.

Celem szkolenia jest zapoznanie beneficjentów w/w działań z zasadami wypełniania wniosku o przyznanie pomocy i wymogami LGD Stolem przy składaniu wniosku o dofinansowanie.

TERMIN i MIEJSCE

28 marca 2011 r. (poniedziałek), godz. 13.00 Sala Narad UG Kościerzyna ul. Strzelecka 9 w Kościerzynie.

Wyszukiwarka

Dane kontaktowe

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania STOLEM

ul. Derdowskiego 7
83-424 Lipusz

tel/fax. 58 680 05 70
biuro@lgdstolem.pl

NIP 591-16-49-386
Regon 220227851

Nr rachunku bankowego:

81 8340 0001 0203 6418 2000 0001

Biuro czynne:

pon - pt. w godz. 7.30 - 15.30

Dyrektor biura:

Robert Ebertowski

kom. 503 12 46 12

123

Partnerzy