Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Cel i efekt operacji: sprawne i skuteczne wdrażanie LSR LGD Stolem na lata 2016-2023.
Nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

V Posiedzenie Rady LGD Stolem

07 wrzesień2010

Przewodniczący Rady LGD Stolem zawiadamia, że w dniu 15 września 2010 r. o godz. 1330 w siedzibie LGD Stolem w Lipuszu odbędzie się V Posiedzenie Rady LGD Stolem. Przedmiotem obrad będzie rozpatrzenie odwołań, zatwierdzenie listy wniosków wybranych i nie wybranych,  które wpłynęły do biura LGD Stolem w odpowiedzi na ogłoszony konkurs w ramach wdrażania lokalnej strategii rozwoju na działanie “Odnowa i rozwój wsi” z Osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 oraz podjęcie stosownych uchwał osobno dla każdego wniosku.

Proponowany porządek obrad:

1.     Otwarcie posiedzenia.

2.     Stwierdzenia prawomocności obrad.

3.     Wybór Sekretarza Zebrania.

4.     Rozpatrzenie odwołań (jeżeli zostaną wniesione).

5.    Podjęcie uchwał:

a) w sprawie wyboru lub nie wybrania operacji do dofinansowania,

b) w sprawie zatwierdzenia listy operacji wybranych,

c) w sprawie zatwierdzenia listy operacji nie wybranych (jeżeli będą)

6.     Wolne wnioski i zapytania.

7.     Zakończenie posiedzenia.

Szczegółowe kryteria wyboru wniosków zawarte są w Regulaminie Rady LGD Stolem oraz Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Stolem na lata 2009 – 2015. Dokumenty te dostępne są na tej stronie internetowej oraz w biurze LGD Stolem.

Obrady Rady są jawne i uczestniczyć w nich mogą wszyscy zainteresowani.

Wyszukiwarka

Dane kontaktowe

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania STOLEM

ul. Derdowskiego 7
83-424 Lipusz

tel/fax. 58 680 05 70
biuro@lgdstolem.pl

NIP 591-16-49-386
Regon 220227851

Nr rachunku bankowego:

81 8340 0001 0203 6418 2000 0001

Biuro czynne:

pon - pt. w godz. 7.30 - 15.30

Dyrektor biura:

Robert Ebertowski

kom. 503 12 46 12

123

Partnerzy