Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Cel i efekt operacji: sprawne i skuteczne wdrażanie LSR LGD Stolem na lata 2016-2023.
Nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW LGD STOLEM

22 czerwiec2017

W dniu 19.06.2017r o godz. 16:15 (drugi termin), w sali narad Urzędu Gminy odbyło się Walne Zebranie Członków LGD Stolem. Na zebraniu obecnych było 28 członków spośród 65. Zgodnie z porządkiem obrad przyjęte zostały jednogłośnie uchwały w sprawach: przyjęcia sprawozdania merytorycznego i finansowego LGD Stolem za 2016 rok, odwołania członków Rady LGD Stolem w wyniku złożenia pisemnych rezygnacji i powołania w ich miejsce nowych członków, zgodnie z wytyczną Ministra Rozwoju Rolnictwa i Wsi nr 3/1/2017 z dnia 21.03.2017r w zakresie niektórych zasad dokonywania wyboru operacji  przez lokalne grupy działania. Na zebraniu przedstawiony został również aktualny stan wdrażania LSR LGD Stolem oraz przekazano informację o konieczności wprowadzenia zmian w niektórych załącznikach LSR – między innymi zmiany wymagają zapisy procedur wyboru operacji i grantobiorców oraz lokalne kryteria wyboru. Wkrótce na stronie pojawi się informacja w tej sprawie.

Poniżej znajdują się scany uchwał podjętych na WZC w dniu 19.06.2017r oraz prezentacja aktualnego stanu wdrażania LSR.

Uchwały WZC 19.06.2017

Prezentacja_sprawozdanie_LSR_LGD_Stolem_2016-2023-WZC_2017pptx

Wyszukiwarka

Dane kontaktowe

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania STOLEM

ul. Derdowskiego 7
83-424 Lipusz

tel/fax. 58 680 05 70
biuro@lgdstolem.pl

NIP 591-16-49-386
Regon 220227851

Nr rachunku bankowego:

81 8340 0001 0203 6418 2000 0001

Biuro czynne:

pon - pt. w godz. 7.30 - 15.30

Dyrektor biura:

Robert Ebertowski

kom. 503 12 46 12

123

Partnerzy