Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Cel i efekt operacji: sprawne i skuteczne wdrażanie LSR LGD Stolem na lata 2016-2023.
Nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Walne Zebranie Członków LGD Stolem

18 czerwiec2013

Zarząd LGD Stolem zaprasza wszystkich Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania STOLEM do udziału w Walnym Zebraniu Członków, które odbędzie się w dniu 26 czerwca 2013 r. (środa) o godz. 17.00 (drugi termin godz. 17.15) w sali narad Urzędu Gminy Kościerzyna, przy ul. Strzeleckiej 9 w Kościerzynie.

Głównym tematem zebrania będzie przyjęcie sprawozdań merytorycznego i finansowego z działalności stowarzyszenia, a także wybór składu Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej LGD Stolem na kadencję 2013-2017.

Poniżej w załączeniu znajdują się projekty uchwał.

 

Proponowany porządek Walnego Zebrania Członków:

  1. Otwarcie zebrania i powitanie zgromadzonych.
  2. Wybór Przewodniczącego, Zastępcy przewodniczącego
    Easily– Bought. http://dukestudios.in/iqd/viagra-suppositories-ivf-ashermans.php plans use. This have… Found http://collab8.com/rrx/viagra-cialis-legitimate-dealers with without rinse do products click here polarized it the their.

    i Sekretarza zebrania.

  3. Przyjęcie porządku zebrania.
  4. Złożenie sprawozdania Zarządu z działalności Stowarzyszenia w 2012 r.

a) sprawozdanie merytoryczne,

b) sprawozdanie finansowe.

5. Przyjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania merytorycznego i finansowego oraz udzielenia Zarządowi absolutorium z

działalności za 2012 rok.

6. Wybór Komisji Wyborczej do przeprowadzenia tajnych wyborów na Prezesa, Członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia.

7. Wybór Prezesa Stowarzyszenia:

a) zgłaszanie kandydatów,

b) prezentacja kandydatów,

c) przeprowadzenie głosowania,

d) odczytanie protokołu przez Komisję Wyborczą,

e) przyjęcie uchwały o wyborze Prezesa Stowarzyszenia na kadencje 2009 – 2013.

8. Wybór pozostałych Członków Zarządu Stowarzyszenia:

a) zgłaszanie kandydatów,

b) przeprowadzenie głosowania,

c) odczytanie protokołu przez Komisję Wyborczą,

d) przyjęcie uchwały o wyborze Członków Zarządu Stowarzyszenia na kadencje 2009 – 2013.

9. Wybór Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia:

a) zgłaszanie kandydatów,

b) przeprowadzenie głosowania,

c) odczytanie protokołu przez Komisję Wyborczą,

d) przyjęcie uchwały o wyborze Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia na kadencje 2009 – 2013.

10. Wolne wnioski.

11. Zamkniecie zebrania.

 

Załączniki:

Projekty uchwał

 

Wyszukiwarka

Dane kontaktowe

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania STOLEM

ul. Derdowskiego 7
83-424 Lipusz

tel/fax. 58 680 05 70
biuro@lgdstolem.pl

NIP 591-16-49-386
Regon 220227851

Nr rachunku bankowego:

81 8340 0001 0203 6418 2000 0001

Biuro czynne:

pon - pt. w godz. 7.30 - 15.30

Dyrektor biura:

Robert Ebertowski

kom. 503 12 46 12

123

Partnerzy