Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Cel i efekt operacji: sprawne i skuteczne wdrażanie LSR LGD Stolem na lata 2016-2023.
Nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW LGD STOLEM

14 marzec2011

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania STOLEM zaprasza na Walne Zebranie Członków LGD Stolem, które odbędzie się w dniu 22 marca 2011 r. (wtorek) o godz. 17.30 w sali narad Urzędu Gminy Kościerzyna przy ul. Strzeleckiej 9 w Kościerzynie.

Głównym tematem obrad będzie:

  • przyjęcie zmian w Regulaminie Rady LGD Stolem,
  • udzielenie Zarządowi absolutorium z działalności w 2010 roku,
  • dokonanie zmian w składzie osobowym Rady LGD Stolem, w tym wybór nowego Przewodniczącego Rady,
  • przystąpienie do Pomorskiej Sieci Leader

W załączeniu znajdują się wszystkie projekty uchwał wraz z proponowanym  porządkiem obrad Walnego Zebrania Członków (WZC).

W razie braku kworum w pierwszym terminie zgodnie z Regulaminem WZC LGD Stolem wyznacza się drugi termin na godz. 17.45. Serdecznie zapraszamy.

Prezes LGD Stolem

Mariola Lamkiewicz – Czechowska

Wyszukiwarka

Dane kontaktowe

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania STOLEM

ul. Derdowskiego 7
83-424 Lipusz

tel/fax. 58 680 05 70
biuro@lgdstolem.pl

NIP 591-16-49-386
Regon 220227851

Nr rachunku bankowego:

81 8340 0001 0203 6418 2000 0001

Biuro czynne:

pon - pt. w godz. 7.30 - 15.30

Dyrektor biura:

Robert Ebertowski

kom. 503 12 46 12

123

Partnerzy