Walne Zebranie Członków

W dniu 8 grudnia w sali narad Urzędu Gminy Kościerzyna przy ul. Strzeleckiej 9 o godz. 1700odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Stolem. W zebraniu uczestniczyło 42 członków zwyczajnych stowarzyszenia. Spotkaniu przewodniczył Prezes Stowarzyszenia – Łukasz Miotke. W sumie przyjęto 6 uchwał, w tym wybrano Członków Rady (organu decyzyjnego) LGD Stolem, w której skład wchodzą:

 1. Tomasz Nadolny (Gmina Kościerzyna) – Przewodniczący
 2. Elżbieta Lemańczyk (Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Gminy Dziemiany) – Z-ca Przewodniczącego
 3. Alojzy Szoska (Gmina Nowa Karczma)
 4. Roman Brunke (Gmina Karsin)
 5. Leszek Pobłocki (Gmina Dziemiany)
 6. Mirosław Ebertowski (Gmina Lipusz)
 7. Jerzy Śliwicki (Przedsiębiorca)
 8. Krystyna Mach (Przedsiębiorca)
 9. Kamila Żywicka (Przedsiębiorca)
 10. Gabriela Sumionka (osoba fizyczna)
 11. Arkadiusz Maliszewski (KS Santana W. Klincz)

 

Najważniejszą uchwałą było przyjęcie Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Stolem na lata 2008 – 2015, w której to zostały określone cele jakie stowarzyszenie chce realizować w ramach programu LEADER – Osi 4 PROW 2007 – 2013.

Regulamin Walnego Zebrania Członków, Regulamin Rady oraz Lokalna Strategia Rozwoju przyjęte na zebraniu znajdują się w załączeniu.

 

Załączniki:

REGULAMIN_WZC

Regulamin_Rady

LSR_LGD_Stolem