Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Cel i efekt operacji: sprawne i skuteczne wdrażanie LSR LGD Stolem na lata 2016-2023.
Nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Walne Zebranie Członków

06 styczeń2009

W dniu 8 grudnia w sali narad Urzędu Gminy Kościerzyna przy ul. Strzeleckiej 9 o godz. 1700odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Stolem. W zebraniu uczestniczyło 42 członków zwyczajnych stowarzyszenia. Spotkaniu przewodniczył Prezes Stowarzyszenia – Łukasz Miotke. W sumie przyjęto 6 uchwał, w tym wybrano Członków Rady (organu decyzyjnego) LGD Stolem, w której skład wchodzą:

 1. Tomasz Nadolny (Gmina Kościerzyna) – Przewodniczący
 2. Elżbieta Lemańczyk (Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Gminy Dziemiany) – Z-ca Przewodniczącego
 3. Alojzy Szoska (Gmina Nowa Karczma)
 4. Roman Brunke (Gmina Karsin)
 5. Leszek Pobłocki (Gmina Dziemiany)
 6. Mirosław Ebertowski (Gmina Lipusz)
 7. Jerzy Śliwicki (Przedsiębiorca)
 8. Krystyna Mach (Przedsiębiorca)
 9. Kamila Żywicka (Przedsiębiorca)
 10. Gabriela Sumionka (osoba fizyczna)
 11. Arkadiusz Maliszewski (KS Santana W. Klincz)

 

Najważniejszą uchwałą było przyjęcie Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Stolem na lata 2008 – 2015, w której to zostały określone cele jakie stowarzyszenie chce realizować w ramach programu LEADER – Osi 4 PROW 2007 – 2013.

Regulamin Walnego Zebrania Członków, Regulamin Rady oraz Lokalna Strategia Rozwoju przyjęte na zebraniu znajdują się w załączeniu.

 

Załączniki:

REGULAMIN_WZC

Regulamin_Rady

LSR_LGD_Stolem

Wyszukiwarka

Dane kontaktowe

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania STOLEM

ul. Derdowskiego 7
83-424 Lipusz

tel/fax. 58 680 05 70
biuro@lgdstolem.pl

NIP 591-16-49-386
Regon 220227851

Nr rachunku bankowego:

81 8340 0001 0203 6418 2000 0001

Biuro czynne:

pon - pt. w godz. 7.30 - 15.30

Dyrektor biura:

Robert Ebertowski

kom. 503 12 46 12

123

Partnerzy