Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Cel i efekt operacji: sprawne i skuteczne wdrażanie LSR LGD Stolem na lata 2016-2023.
Nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

WARSZTATY Z WYPEŁNIANIA DOKUMENTACJI APLIKACYJNEJ

13 styczeń2023

LGD Stolem zaprasza na warsztaty z wypełniania dokumentacji aplikacyjnej ( wniosek o przyznanie pomocy, biznesplan, warunki i kryteria przyznania pomocy) w ramach ogłoszonego  naboru wniosków nr 20/2023 z zakresu  rozwijania działalności gospodarczej. Nabór przeprowadzony zostanie w terminie od 31.01.2023r do 16.02.2023r. Warsztaty odbędą się w dniu 23 stycznia 2023r w Urzędzie Gminy w Kościerzynie, na ul. Strzeleckiej 9 w sali posiedzeń, w godzinach od 12:30 do 14:30 .

Chętnych do  uczestnictwa w warsztatach – osoby fizyczne, jeżeli miejsce wykonywania działalności gospodarczej, oznaczone adresem wpisanym do CEIDG znajduje się na obszarze objętym LSR, osoby prawne i/lub ,jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, jeżeli ich siedziba bądź oddział znajdują się na obszarze objętym LSR, prosimy o zgłaszanie się drogą mailową (biuro@lgdstolem.pl)  bądź telefoniczną ( 58 680 05 70). Udział w warsztatach jest bezpłatny. Obszar LSR LGD Stolem obejmuje 5 gmin: gmina wiejska Kościerzyna, gmina Dziemiany, gmina Karsin, gmina Lipusz, gmina Nowa Karczma.

Wyszukiwarka

Dane kontaktowe

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania STOLEM

ul. Derdowskiego 7
83-424 Lipusz

tel/fax. 58 680 05 70
biuro@lgdstolem.pl

NIP 591-16-49-386
Regon 220227851

Nr rachunku bankowego:

81 8340 0001 0203 6418 2000 0001

Biuro czynne:

pon - pt. w godz. 7.30 - 15.30

Dyrektor biura:

Robert Ebertowski

kom. 503 12 46 12

123

Partnerzy