Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Cel i efekt operacji: sprawne i skuteczne wdrażanie LSR LGD Stolem na lata 2016-2023.
Nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

X Edycja Ogólnopolskiego Konkursu “Sposób na Sukces”

22 lipiec2009

Jeśli prowadzisz małą lub średnią firmę, tworzysz nowe miejsca pracy dla mieszkańców wsi, realizujesz ciekawe pomysły na rzecz lokalnych społeczności wiejskich, w tym także w ramach inicjatywy Leader, zapraszamy do udziału w X jubileuszowej edycji ogólnopolskiego konkursu “Sposób na Sukces” na najlepsze działania przedsiębiorcze na obszarach wiejskich.


Organizatorzy konkursu:

 • Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie we współpracy z:
 • Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,
 • Stowarzyszeniem „AgroBiznesKlub”,
 • Stowarzyszeniem „Sposób na Sukces”,
 • Firmą „Agrobroker” – Ubezpieczenia i Doradztwo,
 • Towarzystwem Inicjatyw Społecznych „Nowy Świat”.

Patronat honorowy:

 • Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Patronat medialny:

 • Telewizja Polska S.A. Program 1
 • „Agro Serwis”
 • „Bank i Rolnictwo”
 • „Nowa Wieś Europejska”
 • „Nowe Życie Gospodarcze”
 • „Farmer”
 • „Farmer.pl – portal nowoczesnego rolnika”

Do konkursu mogą być zgłaszane przedsięwzięcia realizowane przez osoby fizyczne oaz prawne tj. spółki prawa handlowego, samorządy gminne oraz powiatowe, w tym z miast do 20 tys. mieszkańców, organizacje społeczno-zawodowe i branżowe rolników, organizacje pozarządowe, inne.

W tegorocznej edycji konkursu przedmiotem oceny będą przedsięwzięcia zrealizowane w roku 2008 i pierwszym półroczu 2009 roku.

Zasady udziału w konkursie oraz kryteria oceny przedsięwzięć zamieszczono w Regulaminie X Edycji Konkursu.

Zgłoszenia wg załączonej Karty Zgłoszenia należy przesłać do dnia 30 października br. na adres:

Centrum Doradztwa Rolniczego
05-840 Brwinów, ul. Pszczelińska 99
z dopiskiem: Konkurs „Sposób na Sukces”
Szczegółowych informacji dotyczących organizacji konkursu udzielają pracownicy Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie;
tel. 0-22/ 729 66 34 do 38 wew. 116, 145;
fax. 0-22 / 729 72 91; 729 59 05
e-mail: a.woszczek@cdr.gov.pl ; i.studniarek@cdr.gov.pl
Zapraszamy do udziału w konkursie

Wyszukiwarka

Dane kontaktowe

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania STOLEM

ul. Derdowskiego 7
83-424 Lipusz

tel/fax. 58 680 05 70
biuro@lgdstolem.pl

NIP 591-16-49-386
Regon 220227851

Nr rachunku bankowego:

81 8340 0001 0203 6418 2000 0001

Biuro czynne:

pon - pt. w godz. 7.30 - 15.30

Dyrektor biura:

Robert Ebertowski

kom. 503 12 46 12

123

Partnerzy