Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Cel i efekt operacji: sprawne i skuteczne wdrażanie LSR LGD Stolem na lata 2016-2023.
Nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

XI Posiedzenie Rady LGD Stolem

04 lipiec2011

Przewodniczący Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Stolem zwołuje XI Posiedzenie Rady LGD Stolem w sprawie rozpatrzenia ewentualnych odwołań (jeżeli wpłyną) oraz wyboru lub niewybrania  operacji do dofinansowania w ramach LSR  , które wpłynęły w odpowiedzi na ogłoszony konkurs, na działanie “Małe projekty” z Osi 4 Leader PROW 2007-2013. Posiedzenie odbędzie się w dniu 14 lipca (czwartek) 2011 r. o godz. 800 w siedzibie LGD Stolem (Lipusz, ul. Wybickiego 27).

Proponowany porządek obrad:

 

1.       Otwarcie posiedzenia.

2.       Stwierdzenia prawomocności i przyjęcie porządku obrad.

3.       Wybór Sekretarza Obrad.

4.       Podpisanie deklaracji bezstronności.

5.       Rozpatrzenie odwołań (jeżeli nastąpią).

6.       Sporządzenie ostatecznej listy rankingowej operacji dla działania „Małe projekty”

7.       Podjęcie uchwał dla każdego wniosku indywidualnie o wybraniu bądź nie wybraniu operacji do finansowania w ramach LSR.

8.       Podjęcie uchwał:

a)       w sprawie zatwierdzenia listy operacji, które zostały wybrane do finansowania w ramach LSR wg liczby uzyskanych punktów dla działania “Małe projekty”

b)       w sprawie zatwierdzenia listy operacji, które nie zostały wybrane do finansowania w ramach LSR

9.       Wolne wnioski i zapytania.

10.    Zakończenie posiedzenia.

Obrady Rady są jawne i uczestniczyć w nich mogą wszyscy zainteresowani.

Wyszukiwarka

Dane kontaktowe

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania STOLEM

ul. Derdowskiego 7
83-424 Lipusz

tel/fax. 58 680 05 70
biuro@lgdstolem.pl

NIP 591-16-49-386
Regon 220227851

Nr rachunku bankowego:

81 8340 0001 0203 6418 2000 0001

Biuro czynne:

pon - pt. w godz. 7.30 - 15.30

Dyrektor biura:

Robert Ebertowski

kom. 503 12 46 12

123

Partnerzy