Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Cel i efekt operacji: sprawne i skuteczne wdrażanie LSR LGD Stolem na lata 2016-2023.
Nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Zakończyły się nabory wniosków nr 15/2021 i 16/2021

29 kwiecień2021

W dniu 28.04.2021r  LGD Stolem zakończyło nabory wniosków nr 15/2021 i 16/2021 w zakresie rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej. Do Stowarzyszenia wpłynęły łącznie 9 wniosków o przyznanie pomocy.    W ramach naboru nr 15/2021 wpłynęły 4 wnioski. Koszt całkowity złożonych wniosków to  250 922,20 zł, natomiast kwota wnioskowana wynosi 135 533,15ł. Alokacja środków przeznaczona na konkurs nr 15/2021 to 200 tys.zł.. Natomiast w ramach konkursu nr 16/2021  wpłynęło 5 wniosków. Łączny koszt całkowity wynosi 1 150 975,37zł, a wnioskowana kwota pomocy to 404 000,00zł. Alokacja środków na konkurs nr 16/2021 wynosiła 589 769,76zł.

Poniżej rejestry złożonych w ramach naboru wniosków:

Rejestr WOPP nabór 15-2021

Rejestr WOPP nabór 16-2021

Wyszukiwarka

Dane kontaktowe

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania STOLEM

ul. Derdowskiego 7
83-424 Lipusz

tel/fax. 58 680 05 70
biuro@lgdstolem.pl

NIP 591-16-49-386
Regon 220227851

Nr rachunku bankowego:

81 8340 0001 0203 6418 2000 0001

Biuro czynne:

pon - pt. w godz. 7.30 - 15.30

Dyrektor biura:

Robert Ebertowski

kom. 503 12 46 12

123

Partnerzy