Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Cel i efekt operacji: sprawne i skuteczne wdrażanie LSR LGD Stolem na lata 2016-2023.
Nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Zaproszenie do udziału w projekcie „Ratownik bliżej nas – bezpieczne, świadome i aktywne społeczeństwo” – spotkania z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej

17 listopad2014

FIO_MPiPS_logo1

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Stolem serdecznie zaprasza wszystkich mieszkańców obszaru LGD Stolem do udziału w spotkaniach z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej, które odbędą się:

  • 19 listopada 2014 r. w Lipuszu – godz. 16.00, remiza OSP w Lipuszu,
  • 21 listopada 2014 r. w Karsinie, godz. 18.00, remiza OSP w Karsinie,
  • 24 listopada 2014 r. w Grabówku Kościerskim (gm. Nowa Karczma) – godz. 18.00, remiza OSP w Grabówku Kościerskim,
  • 26 listopada 2014 r. w Raduniu (gm. Dziemiany), godz. 17.00, remiza OSP w Raduniu,
  • 28 listopada 2014 r. w Skorzewie (gm. Kościerzyna), godz. 17.00, Sala wiejska w Skorzewie.

Na spotkaniach ratownik medyczny udzieli bezpłatnego instruktażu z zakresu pierwszej pomocy medycznej, odbędzie się również prezentacja i promocja działalności ochotniczych straży pożarnych z obszaru LGD Stolem wraz z przedstawieniem korzyści wynikających z przynależności do struktur OSP.

Zapraszamy wszystkich mieszkańców obszaru LGD Stolem (gminy: Kościerzyna, Dziemiany, Nowa Karczma, Karsin i Lipusz) o przybycie na spotkanie w wymienionym, najbardziej dogodnym dla siebie miejscu i terminie.

W programie szkolenia:

– Warsztaty „Pierwsza pomoc – resuscytacja krążeniowo-oddechowa i postępowanie w sytuacji zagrożenia życia ludzkiego”

– Wręczenie zaświadczeń ukończenia kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy strażakom-ochotnikom z obszaru LGD Stolem

– Prezentacja działalności jednostek OSP z obszaru LGD Stolem

– Dyskusja „Kobiety do akcji – rola płci żeńskiej w strukturach OSP”

Spotkania na temat pierwszej pomocy przedmedycznej są ostatnim elementem projektu dofinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w ramach wsparcia zadania publicznego udzielonego przez Departament Pożytku Publicznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Serdecznie zapraszamy !

Wyszukiwarka

Dane kontaktowe

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania STOLEM

ul. Derdowskiego 7
83-424 Lipusz

tel/fax. 58 680 05 70
biuro@lgdstolem.pl

NIP 591-16-49-386
Regon 220227851

Nr rachunku bankowego:

81 8340 0001 0203 6418 2000 0001

Biuro czynne:

pon - pt. w godz. 7.30 - 15.30

Dyrektor biura:

Robert Ebertowski

kom. 503 12 46 12

123

Partnerzy