Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Cel i efekt operacji: sprawne i skuteczne wdrażanie LSR LGD Stolem na lata 2016-2023.
Nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Zaproszenie do udziału w szkoleniach dla przedstawicieli branży turystycznej

01 wrzesień2014

lgr_morenka-JPGStowarzyszenie Wdzydzko- Charzykowska Lokalna Grupa Rybacka „Mòrénka” serdecznie zaprasza na serię szkoleń dla przedstawicieli branży turystycznej.

Grupą, do której szkolenia te będą skierowane są właściciele i pracownicy przedsiębiorstw i instytucji prowadzący działalność w branży turystycznej na terenach objętych działalnością LGD STOLEM, czyli gmin: Lipusz, Karsin, Kościerzyna, Dziemiany, Nowa Karczma.

Szkolenia te będą szansą na zdobycie wiedzy i dodatkowych umiejętności z zakresu czterech tematów w ramach dwóch modułów szkoleniowych:

I MODUŁ

  • BEZPOŚREDNI KONTAKT Z KLIENTEM – TWORZENIE WIZERUNKU FIRMY
  • PROMOCJA USŁUGI I PRODUKTU TURYSTYCZNEGO

II MODUŁ

  • OBIEKT TURYSTYCZNY W INTERNECIE – MARKETING INTERNETOWY
  • ANIMACJA CZASU WOLNEGO DLA TURYSTY
  • REGULACJE PRAWNE BRANŻY TURYSTYCZNEJ

Szkolenia prowadzone będą przez specjalistów, doświadczonych trenerów z branży turystycznej. Udział w szkoleniach jest bezpłatny.

Dla wszystkich uczestników zapewniony zostanie catering i materiały szkoleniowe. Każdy z uczestników otrzyma certyfikaty ukończenia szkoleń. Każdy z tematów szkoleniowych z zakresu I MODUŁU przeprowadzony będzie w ramach trzech edycji. Natomiast szkolenia przewidziane w ramach II MODUŁU zorganizowane zostaną w jednej edycji i będą przeznaczone dla osób, które ukończyły szkolenia w ramach I MODUŁU i zdecydują się na dodatkowe poszerzenie swojej wiedzy.  Po zrealizowaniu szkoleń dla uczestników zorganizowana zostanie konferencja o tematyce turystycznej. W programie konferencji przewidziano między innymi omówienie tematów dotyczących Geocachingu, atrakcji turystycznych na obszarze LGD Stolem , czy też roli jednostek samorządu terytorialnego w promocji regionu i tworzeniu infrastruktury turystycznej.

Szczegółowe programy i terminy szkoleń znajdują się poniżej.

Celem zgłoszenia swojego udziału prosimy o przesłanie formularza zgłoszeniowego do dnia 26 września br. na adres e-mail: biuro@lgrmorenka.pl lub faksem na numer 52-334-33-07. Oferta szkoleń oraz formularz zgłoszeniowy do pobrania.

Załączniki:

Regulamin szkoleń

Oferta szkoleń

Formularz zgłoszeniowy

 

 

leader_logo

Wyszukiwarka

Dane kontaktowe

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania STOLEM

ul. Derdowskiego 7
83-424 Lipusz

tel/fax. 58 680 05 70
biuro@lgdstolem.pl

NIP 591-16-49-386
Regon 220227851

Nr rachunku bankowego:

81 8340 0001 0203 6418 2000 0001

Biuro czynne:

pon - pt. w godz. 7.30 - 15.30

Dyrektor biura:

Robert Ebertowski

kom. 503 12 46 12

123

Partnerzy