Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Cel i efekt operacji: sprawne i skuteczne wdrażanie LSR LGD Stolem na lata 2016-2023.
Nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Zaproszenie LGR Mórenka na cykl bezpłatnych spotkań aktywizujących społeczność lokalną w ramach Osi 4 PO Ryby 2007-2013

01 grudzień2011

Stowarzyszenie Wdzydzko-Charzykowska Lokalna Grupa Rybacka Mòrénka zaprasza na cykl bezpłatnych spotkań aktywizujących lokalną społeczność w ramach Osi 4 PO Ryby 2007 – 2013.

Jeszcze w grudniu Stowarzyszenie Wdzydzko-Charzykowska Lokalna Grupa Rybacka „Mòrénka” ogłosi konkursy na kwotę blisko 12 mln zł.

O środki mogą ubiegać mogą się przedsiębiorcy, stowarzyszenia, jednostki sektora publiczne, osoby fizyczne a także rybacy prowadzący działalności na obszarze Lokalnej Grupy Rybackiej

W związku z planowanymi naborami wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich LGR Mòrénka organizuje spotkania dla osób zainteresowanych pozyskaniem funduszy na operacje polegające na:

– Wzmocnieniu konkurencyjności i utrzymaniu atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa

– Restrukturyzacji i reorientacji działalności gospodarczej oraz dywersyfikacji zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa, w drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza tym sektorem

– Podnoszeniu wartości produktów rybactwa, rozwoju usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa

– Ochronie środowiska i dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności oraz przywracaniu potencjału produkcyjnego sektora rybactwa, w przypadku jego zniszczenia w wyniku klęsk żywiołowych.

Zapraszamy na spotkania informacyjne!!!

Najbliższe:

·         06.12.2011 r. godz. 9:00 Urząd Gminy w Chojnicach

·         08.12.2011 r. godz. 9:00 Urząd Gminy w Nowej Karczmie

·         08.12.2011 r. godz. 14:00 Urząd Gminy Kościerzyna

·         12.12.2011 r. godz. 9:00 Dom Strażaka w Lipnicy

·         13.12.2011 r. godz. 9:00 Dom Kultury w Karsinie

·         13.12.2011 r. godz. 13.30 Urząd Miejski w Czersku

·         14.12.2011 r. godz. 9:00 Urząd Miejski w Brusach

·         15.12.2011 r. godz. 9:00 Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Lipuszu


W programie spotkań:

– Ogólne informacje o programie

– Zakresy operacji możliwych do dofinansowania

– Kwalifikowalność wydatków

– Zasady przygotowania wniosku o dofinansowanie
Więcej informacji na www.lgrmorenka.pl

Wyszukiwarka

Dane kontaktowe

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania STOLEM

ul. Derdowskiego 7
83-424 Lipusz

tel/fax. 58 680 05 70
biuro@lgdstolem.pl

NIP 591-16-49-386
Regon 220227851

Nr rachunku bankowego:

81 8340 0001 0203 6418 2000 0001

Biuro czynne:

pon - pt. w godz. 7.30 - 15.30

Dyrektor biura:

Robert Ebertowski

kom. 503 12 46 12

123

Partnerzy