Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Cel i efekt operacji: sprawne i skuteczne wdrażanie LSR LGD Stolem na lata 2016-2023.
Nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Zaproszenie na konferencję

15 październik2009

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Stolem i Wójt Gminy Lipusz zapraszają do wzięcia udziału w konferencji energetycznej pn. “Energooszczędność i ekologia w budownictwie – to się opłaca”, która odbędzie się w dniu 20 października 2009 r. o godz. 1100 w sali Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Lipuszu. Na konferencji omawiane będą zagadnieniania dotyczące wykorzystania odnawialnych źródeł ciepła. W trakcie trwania prezentacji każdy będzie miał możliwość indywidualnych konsultacji z eksperatmi z firmy CeDIR Koszalin, którzy poprowadzą konferencję. Na zakończenie planuje się oficjalne ogłoszenie naboru wniosków na działanie “Małe projekty” w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Stolem. Szczegółowy plan i plakat znajdują się w załączeniu.

ZAPRASZAMY

 

Załączniki:

PLAN_KONFERENCJI

 

Wyszukiwarka

Dane kontaktowe

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania STOLEM

ul. Derdowskiego 7
83-424 Lipusz

tel/fax. 58 680 05 70
biuro@lgdstolem.pl

NIP 591-16-49-386
Regon 220227851

Nr rachunku bankowego:

81 8340 0001 0203 6418 2000 0001

Biuro czynne:

pon - pt. w godz. 7.30 - 15.30

Dyrektor biura:

Robert Ebertowski

kom. 503 12 46 12

123

Partnerzy