Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Cel i efekt operacji: sprawne i skuteczne wdrażanie LSR LGD Stolem na lata 2016-2023.
Nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Zaproszenie na szkolenie z zakresu produktu lokalnego

30 październik2013

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Stolem zaprasza na szkolenie z zakresu produktu lokalnego, które odbędzie się w dniach 28-29 listopada 2013 r. w sali konferencyjnej na hali sportowej w Skorzewie (Gmina Kościerzyna).

Szkolenie poprowadzą pracownicy Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Gdańsku.

Aby wziąć udział w szkoleniu, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy, który należy złożyć: osobiście w biurze LGD Stolem, przesłać e-mailem na adres: biuro@lgdstolem.pl lub przesłać faxem: 58 6800570. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Szkolenie adresowane jest do pełnoletnich mieszkańców obszaru LGD Stolem.

Pierwszeństwo zakwalifikowania się do udziału w szkoleniu mają osoby, które zakreślą wszystkie pozycje w formularzu zgłoszeniowym. Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Szkolenie jest finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach działania “Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja” z Osi 4 Leader PROW 2007-2013.

Serdecznie zapraszamy !

Załączniki:

Formularz zgłoszeniowy

Agenda szkolenia

Wyszukiwarka

Dane kontaktowe

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania STOLEM

ul. Derdowskiego 7
83-424 Lipusz

tel/fax. 58 680 05 70
biuro@lgdstolem.pl

NIP 591-16-49-386
Regon 220227851

Nr rachunku bankowego:

81 8340 0001 0203 6418 2000 0001

Biuro czynne:

pon - pt. w godz. 7.30 - 15.30

Dyrektor biura:

Robert Ebertowski

kom. 503 12 46 12

123

Partnerzy