Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Cel i efekt operacji: sprawne i skuteczne wdrażanie LSR LGD Stolem na lata 2016-2023.
Nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Zaproszenie na Walne Zebranie Członków

27 sierpień2009

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania STOLEM zwołuje Walne Zebranie Członków, które odbędzie się w dniu 8 września (wtorek) 2009 r. o godz. 18.00 w sali narad Urzędu Gminy Kościerzyna przy ul. Strzeleckiej 9 w Kościerzynie. W razie braku qworum drugi termin zebrania ustala się na godz. 18.15.Głównym tematem obrad będzie udzielenie Zarządowi pełnomocnictwa do zmian w regulaminie Rady LGD Stolem oraz upoważnienie Zarządu do zaciągania  zobowiązań większych niż wymienione w  §27, ptk 6 statutu (10 tysięcy złotych).

Poniżej znajduje się proponowany porządek zebrania a w załączniku projekty uchwał z którymi należy się zapoznać przed Walnym Zebraniem Członków.
Proponowany porządek obrad:

1.      Otwarcie zebrania i powitanie zgromadzonych.

2.      Wybór Sekretarza zebrania.

3.      Przyjęcie porządku zebrania.

4.      Informacja Zarządu z działalności Stowarzyszenia.

5.      Przyjęcie uchwały w  sprawie udzielenia pełnomocnictwa Zarządowi do zmian w Regulaminie

Rady LGD Stolem.

6.     Przyjęcie uchwały w sprawie zaciągania  zobowiązań większych niż wymienione w §27, ptk. 6

statutu.

7.  Wolne wnioski.

8.  Zamkniecie zebrania.

 

Załączniki:

Projekty_uchwal_WZC_Stolem

Wyszukiwarka

Dane kontaktowe

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania STOLEM

ul. Derdowskiego 7
83-424 Lipusz

tel/fax. 58 680 05 70
biuro@lgdstolem.pl

NIP 591-16-49-386
Regon 220227851

Nr rachunku bankowego:

81 8340 0001 0203 6418 2000 0001

Biuro czynne:

pon - pt. w godz. 7.30 - 15.30

Dyrektor biura:

Robert Ebertowski

kom. 503 12 46 12

123

Partnerzy