Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Cel i efekt operacji: sprawne i skuteczne wdrażanie LSR LGD Stolem na lata 2016-2023.
Nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Zawiadomienie o XIII i XIV Posiedzeniu Rady LGD Stolem

15 Maj2018

Przewodnicząca Rady LGD Stolem zawiadamia, że w dniu 22 maja 2018 r. (wtorek)  o godz. 13.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Lipuszu (ul. Wybickiego 27),  odbędzie się  XIII Posiedzenie Rady LGD Stolem, a o godz. 14.00 XIV Posiedzenie Rady LGD Stolem  w kadencji 2015-2019.

Przedmiotem obrad XIII Posiedzenia będzie dokończenie  oceny i wyboru wniosków do finansowania, które wpłynęły w odpowiedzi na ogłoszony nabór nr 2/2018/G. Natomiast na XIV Posiedzeniu Rada oceni wnioski złożone w ramach naboru nr 8/2018. Poniżej proponowane porządki obrad obu posiedzeń.

Proponowany porządek obrad XIII Posiedzenia Rady LGD Stolem

Proponowany porządek obrad XIV Posiedzenia Rady LGD Stolem

Wyszukiwarka

Dane kontaktowe

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania STOLEM

ul. Derdowskiego 7
83-424 Lipusz

tel/fax. 58 680 05 70
biuro@lgdstolem.pl

NIP 591-16-49-386
Regon 220227851

Nr rachunku bankowego:

81 8340 0001 0203 6418 2000 0001

Biuro czynne:

pon - pt. w godz. 7.30 - 15.30

Dyrektor biura:

Robert Ebertowski

kom. 503 12 46 12

123

Publikacje

Partnerzy