Zawiadomienie o XIII i XIV Posiedzeniu Rady LGD Stolem

Przewodnicząca Rady LGD Stolem zawiadamia, że w dniu 22 maja 2018 r. (wtorek)  o godz. 13.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Lipuszu (ul. Wybickiego 27),  odbędzie się  XIII Posiedzenie Rady LGD Stolem, a o godz. 14.00 XIV Posiedzenie Rady LGD Stolem  w kadencji 2015-2019.

Przedmiotem obrad XIII Posiedzenia będzie dokończenie  oceny i wyboru wniosków do finansowania, które wpłynęły w odpowiedzi na ogłoszony nabór nr 2/2018/G. Natomiast na XIV Posiedzeniu Rada oceni wnioski złożone w ramach naboru nr 8/2018. Poniżej proponowane porządki obrad obu posiedzeń.

Proponowany porządek obrad XIII Posiedzenia Rady LGD Stolem

Proponowany porządek obrad XIV Posiedzenia Rady LGD Stolem