Zawiadomienie o XXIII Posiedzeniu Rady LGD Stolem

Przewodnicząca Rady LGD Stolem zawiadamia, że w dniu  23 września 2019 r. (poniedziałek)  o godz. 13.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Lipuszu (ul. Wybickiego 27),  odbędzie się  XXIII  Posiedzenie Rady LGD Stolem w kadencji 2015-2019.

Przedmiotem obrad będzie  ocena i wybór operacji złożonych w naborze nr 11/2019  w ramach wdrażania LSR LGD Stolem na lata 2016 – 2023 objętego PROW 2014-2020. Poniżej proponowany porządek XXIII Posiedzenia Rady LGD Stolem.

Proponowany porządek obrad XXIII Posiedzenia Rady LGD Stolem