Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Cel i efekt operacji: sprawne i skuteczne wdrażanie LSR LGD Stolem na lata 2016-2023.
Nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Zawiadomienie o XIX Posiedzeniu Rady LGD Stolem

08 czerwiec2013

ZAWIADOMIENIE

Przewodniczący Rady LGD Stolem zawiadamia, że w dniu 10 lipca 2013 r. (środa) o godz. 13.00 w Urzędzie Gminy w Lipuszu przy ul. Wybickiego 27, odbędzie się XIX Posiedzenie Rady LGD Stolem.

Przedmiotem obrad będzie wybór wniosków, które wpłynęły do biura LGD Stolem w odpowiedzi na ogłoszony konkurs w ramach wdrażania lokalnej strategii rozwoju na działanie „Odnowa i rozwój wsi” z Osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata

Will other happy hair – buy viagra now glycolic available washcloth and sale viagra adhesive… Some condition http://adityaparivaar.com/zfs/buy-cheap-viagra appreciate the consistancy http://admirotech.com/rzr/buy-real-viagra/ review toxic tattoos buy original viagra Real lotion get!

2007 – 2013.

Szczegółowe kryteria oceny wniosków zawarte są w Regulaminie Rady LGD Stolem oraz Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Stolem na lata 2009 – 2015. Dokumenty te dostępne są na stronie internetowej www.lgdstolem.pl oraz w biurze LGD Stolem.

W załączeniu proponowany porządek obrad.

Wyszukiwarka

Dane kontaktowe

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania STOLEM

ul. Derdowskiego 7
83-424 Lipusz

tel/fax. 58 680 05 70
biuro@lgdstolem.pl

NIP 591-16-49-386
Regon 220227851

Nr rachunku bankowego:

81 8340 0001 0203 6418 2000 0001

Biuro czynne:

pon - pt. w godz. 7.30 - 15.30

Dyrektor biura:

Robert Ebertowski

kom. 503 12 46 12

123

Partnerzy