Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Cel i efekt operacji: sprawne i skuteczne wdrażanie LSR LGD Stolem na lata 2016-2023.
Nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Zawiadomienie o XV posiedzeniu Rady LGD Stolem

13 czerwiec2012

ZAWIADOMIENIE

Przewodniczący Rady LGD Stolem zawiadamia, że w dniu 18 czerwca 2012 r. o godz. 15.30 w siedzibie LGD Stolem w Lipuszu odbędzie się XV Posiedzenie Rady LGD Stolem. Przedmiotem obrad będzie rozpatrzenie ewentualnych odwołań (jeżeli wpłyną) oraz wybranie lub niewybranie  operacji do dofinansowania w ramach LSR  , które wpłynęły w odpowiedzi na ogłoszony konkurs, na działanie „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” oraz „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” z Osi 4 Leader PROW 2007-2013  i były przedmiotem oceny na poprzednim posiedzeniu.

W drugiej częsci posiedzenia Radni dokonają oceny wniosków, które wpłynęły do biura LGD Stolem w odpowiedzi na ogłoszony konkurs w ramach wdrażania lokalnej strategii rozwoju na tzw. “Małe projekty” z Osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.

W załączeniu znajduje się proponowany porządek obrad XV posiedzenia.

Załączniki:

Porzadek_XV_posiedzenie

Wyszukiwarka

Dane kontaktowe

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania STOLEM

ul. Derdowskiego 7
83-424 Lipusz

tel/fax. 58 680 05 70
biuro@lgdstolem.pl

NIP 591-16-49-386
Regon 220227851

Nr rachunku bankowego:

81 8340 0001 0203 6418 2000 0001

Biuro czynne:

pon - pt. w godz. 7.30 - 15.30

Dyrektor biura:

Robert Ebertowski

kom. 503 12 46 12

123

Partnerzy