Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Cel i efekt operacji: sprawne i skuteczne wdrażanie LSR LGD Stolem na lata 2016-2023.
Nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Zawiadomienie o XVIII Posiedzeniu Rady LGD Stolem

04 czerwiec2013

Przewodniczący Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Stolem zawiadamia, że  w dniu 11 czerwca (wtorek) 2013 r. o godz. 1200 odbędzie się  XVIII Posiedzenie Rady LGD Stolem w sprawie rozpatrzenia ewentualnych odwołań (jeżeli wpłyną) oraz wyboru lub niewybrania  operacji do dofinansowania w ramach LSR  , które wpłynęły w odpowiedzi na ogłoszony konkurs, na działanie „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” oraz tzw. „Małe projekty” w ramach Osi 4 Leader PROW 2007-2013 i były przedmiotem oceny podczas ostatniego posiedzenia Rady. Obrady  odbędą się  w Urzędzie Gminy w Lipuszu (ul. Wybickiego 27).

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Stwierdzenia   Om du ar den typ av spelare som foredrar skicklighet och strategi utover ren slump, eller tycker om att paverka din egen formogenhet, da ar Blackjack spelet for dig. prawomocności obrad.

3. Wybór Sekretarza Zebrania.

4.  Podpisanie deklaracji bezstronności dla Członków nieobecnych na ostatnim posiedzeniu (druk KD S4).

5. Rozpatrzenie odwołań (jeżeli nastąpią).

6. Sporządzenie ostatecznej listy rankingowej operacji (druk KD S10) dla:

a)      działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”

b)       tzw. „Małych projektów”.

7. Podjęcie uchwał dla każdego wniosku indywidualnie o wybraniu bądź nie wybraniu operacji do finansowania w ramach LSR (druk KD S11).

8. Podjęcie uchwał:

1)              w sprawie zatwierdzenia listy operacji, które zostały wybrane do finansowania   w ramach LSR wg liczby uzyskanych punktów  (druk KD S12a) dla:

a)      działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”

b)       tzw. „Małych projektów”.

2)             w sprawie zatwierdzenia listy operacji, które nie zostały wybrane do finansowania w ramach LSR (druk KD S12b) dla:

a)      działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”

b)       tzw. „Małych projektów”.

9. Wolne wnioski i zapytania.

10. Zakończenie posiedzenia.

Wyszukiwarka

Dane kontaktowe

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania STOLEM

ul. Derdowskiego 7
83-424 Lipusz

tel/fax. 58 680 05 70
biuro@lgdstolem.pl

NIP 591-16-49-386
Regon 220227851

Nr rachunku bankowego:

81 8340 0001 0203 6418 2000 0001

Biuro czynne:

pon - pt. w godz. 7.30 - 15.30

Dyrektor biura:

Robert Ebertowski

kom. 503 12 46 12

123

Partnerzy