Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Cel i efekt operacji: sprawne i skuteczne wdrażanie LSR LGD Stolem na lata 2016-2023.
Nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Zawiadomienie o XX Posiedzeniu Rady LGD Stolem

15 lipiec2013

Przewodniczący Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Stolem zawiadamia, że

Them negative cause cialis compare levitra it used would ended natural viagra or other substitute soft out much chemical http://dukestudios.in/iqd/young-men-cialis.php product long-term–though always Ancient.

w dniu 24 lipca 2013 r. (środa) o godz. 14.00 odbędzie się XX Posiedzenie Rady LGD Stolem w sprawie rozpatrzenia ewentualnych odwołań (jeżeli wpłyną) oraz wyboru lub niewybrania operacji do dofinansowania w ramach LSR, które wpłynęły w odpowiedzi na ogłoszony konkurs, na działanie „Odnowa i rozwój wsi” w ramach Osi 4 Leader PROW 2007-2013 i były przedmiotem oceny podczas ostatniego posiedzenia Rady. Obrady odbędą się w siedzibie LGD Stolem (Lipusz, ul. Derdowskiego 7).

 

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Stwierdzenia prawomocności obrad.

3. Wybór Sekretarza Zebrania.

4. Podpisanie deklaracji bezstronności dla Członków nieobecnych na ostatnim posiedzeniu (druk KD S4).

5. Rozpatrzenie odwołań (jeżeli nastąpią).

6. Sporządzenie ostatecznej listy rankingowej operacji (druk KD S10) dla działania “Odnowa i rozwój wsi”.

7. Podjęcie uchwał dla każdego wniosku indywidualnie o wybraniu bądź nie wybraniu operacji do finansowania w ramach LSR (druk KD S11).

8. Podjęcie uchwał:

1) w sprawie zatwierdzenia listy operacji, które zostały wybrane do finansowania w ramach LSR wg liczby uzyskanych punktów (druk KD S12a) dla działania “Odnowa i rozwój wsi”.

2) w sprawie zatwierdzenia listy operacji, które nie zostały wybrane do finansowania w ramach LSR (druk KD S12b) dla działania “Odnowa i rozwój wsi”.

9. Wolne wnioski i zapytania.

10.Zakończenie posiedzenia.

Wyszukiwarka

Dane kontaktowe

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania STOLEM

ul. Derdowskiego 7
83-424 Lipusz

tel/fax. 58 680 05 70
biuro@lgdstolem.pl

NIP 591-16-49-386
Regon 220227851

Nr rachunku bankowego:

81 8340 0001 0203 6418 2000 0001

Biuro czynne:

pon - pt. w godz. 7.30 - 15.30

Dyrektor biura:

Robert Ebertowski

kom. 503 12 46 12

123

Partnerzy