Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Cel i efekt operacji: sprawne i skuteczne wdrażanie LSR LGD Stolem na lata 2016-2023.
Nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Zawiadomienie o XXIV i XXV Posiedzeniu Rady LGD Stolem

25 Wrzesień2019

Przewodnicząca Rady LGD Stolem zawiadamia, że w dniu  2 października 2019 r. (środa)   w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Lipuszu (ul. Wybickiego 27),  odbędzie się  XXIV i XXV  Posiedzenie Rady LGD Stolem w kadencji 2015-2019.

Przedmiotem obrad pierwszego posiedzenia będzie dokończenie  oceny i wybór operacji złożonych w naborze nr 11/2019  w ramach wdrażania LSR LGD Stolem na lata 2016 – 2023 objętego PROW 2014-2020.

Natomiast  na drugim posiedzeniu odbędzie się ocena i wybór operacji złożonych w naborze nr 12/2019  w ramach wdrażania LSR LGD Stolem na lata 2016 – 2023 objętego PROW 2014-2020.

Poniżej proponowane porządki obu posiedzeń Rady LGD Stolem.

Proponowany porządek obrad XXIV Posiedzenia Rady LGD Stolem

Proponowany porządek obrad XXV Posiedzenia Rady LGD Stolem

Wyszukiwarka

Dane kontaktowe

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania STOLEM

ul. Derdowskiego 7
83-424 Lipusz

tel/fax. 58 680 05 70
biuro@lgdstolem.pl

NIP 591-16-49-386
Regon 220227851

Nr rachunku bankowego:

81 8340 0001 0203 6418 2000 0001

Biuro czynne:

pon - pt. w godz. 7.30 - 15.30

Dyrektor biura:

Robert Ebertowski

kom. 503 12 46 12

123

Publikacje

Partnerzy