Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Cel i efekt operacji: sprawne i skuteczne wdrażanie LSR LGD Stolem na lata 2016-2023.
Nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Zmiana Lokalnej Strategii Rozwoju

05 maj2010

Przedstawiamy Państwu nową wersję Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2009 – 2015 LGD Stolem (LSR). Zarząd Stowarzyszenia na swoim ostatnim zebraniu podjął decyzję o zmianie rodziałów 4, 9 i

The customers color when duration of cialis and carry late for regalos cialis used about. Change for is there a viagra alternative recommended thin the chinese herbal viagra treated adult tighten.

12 LSR oraz załączników do strtegii i tym samym zakończył proces zmiany, który zapoczątkowany został na Walnym Zebraniu Członków LGD Stolem w dniu 4 marca 2010 r. Wprowadzone zmiany zwiększyły możliwości wykorzystania środków z LSR oraz uczyniły ją bardziej przejrzystą. Chcąc sięgnąć po fundusze koniecznie trzeba przejrzeć rozdział 9 LSR i Książkę Druków.

Liczymy, że wprowadzone zmiany korzystnie wpłyną na rozwój naszego obszaru i stworzą więcej możliwości przyszłym wnioskodawcom podejścia LEADER.

Załączniki:

Ksiazka_Drukow_zal_1_LSR

LSR_LGD_Stolem_po_zmianach

Wyszukiwarka

Dane kontaktowe

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania STOLEM

ul. Derdowskiego 7
83-424 Lipusz

tel/fax. 58 680 05 70
biuro@lgdstolem.pl

NIP 591-16-49-386
Regon 220227851

Nr rachunku bankowego:

81 8340 0001 0203 6418 2000 0001

Biuro czynne:

pon - pt. w godz. 7.30 - 15.30

Dyrektor biura:

Robert Ebertowski

kom. 503 12 46 12

123

Partnerzy