Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Cel i efekt operacji: sprawne i skuteczne wdrażanie LSR LGD Stolem na lata 2016-2023.
Nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Zmiana LSR – konsultacje

07 kwiecień2010

W związku z rozpoczęciem procedury zmiany Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2009 – 2015 LGD Stolem, Grupa Robocza powołana przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia dokonała stosownych zmian w LSR, aby możliwie rozszerzyć zakres beneficjentów strategii i usprawnić proces wyboru projektów składanych do LGD. Zmiany dotyczą również poprawienia przejrzystości wyboru operacji przez Członków Rady. W LSR zmienią się rozdziały 4, 9 i 12 i wszystkie załączniki.Poniżej, jak również w załącznikach znajduje się szerszy online casinos opis proponowanych zmian. Do przedstawionych propozycji można wnieść uwagi pisemne ( e-mailem lub tradycyjnie) do dnia 27.04.2010 r.  Życzymy miłej lektury.

1. W rozdziale czwartym LSR zmieniają się grupy docelowe beneficjentów oraz zakres rekomendowanych operacji we wszystkich przedsięwzięciach zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. W rozdziale dziewiątym LSR zmienia się procedura naboru oraz oceny wniosków zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. W rozdziale dwunastym ulega przekształceniu procedura zmiany LSR zgodnie z załącznikiem nr 3

4. Wszystkie załączniki do LSR (Kryteria zgodności z LSR, lokalne kryteria wyboru i inne dokumenty) umieszczone będą w Książce Druków LGD Stolem zgodnie z załącznikiem nr 4.

 

Załączniki:

 

Wyszukiwarka

Dane kontaktowe

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania STOLEM

ul. Derdowskiego 7
83-424 Lipusz

tel/fax. 58 680 05 70
biuro@lgdstolem.pl

NIP 591-16-49-386
Regon 220227851

Nr rachunku bankowego:

81 8340 0001 0203 6418 2000 0001

Biuro czynne:

pon - pt. w godz. 7.30 - 15.30

Dyrektor biura:

Robert Ebertowski

kom. 503 12 46 12

123

Partnerzy