Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Cel i efekt operacji: sprawne i skuteczne wdrażanie LSR LGD Stolem na lata 2016-2023.
Nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Zmiana wniosku na Małe projekty

30 wrzesień2010

W zwiazku z wejściem w życie z dniem 30 sierpnia br. rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 sierpnia 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania ” Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objetego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz.U. Nr 158 poz. 1067) oraz na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. 0 wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udzialem srodków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. Nr 64 poz. 427, z pozn. zm.), został opracowany nowy wniosek o przyznanie pomocy w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie małych projektów (wersja 4z).

Ww. formularz wniosku o przyznanie pomocy zostal wprowadzony zarządzeniem Prezesa ARiMR nr 109/2010 z dnia 27 września 2010 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie formularza wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania “Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objetego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 dla małych projektów.

Formularz ten obowiązuje beneficjentów również przy składaniu wniosku na to działanie w ramach ogłoszonego konkursu przez LGD Stolem, gdzie nabór trwa do 12 października 2010 r.

Poniżej aktualny wzór wniosku wraz z instrukcją.

Załączniki:

IW-1_413_MP_4z_27.09.2010r

W-1_413_MP_4z

nowy_wniosek

Wyszukiwarka

Dane kontaktowe

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania STOLEM

ul. Derdowskiego 7
83-424 Lipusz

tel/fax. 58 680 05 70
biuro@lgdstolem.pl

NIP 591-16-49-386
Regon 220227851

Nr rachunku bankowego:

81 8340 0001 0203 6418 2000 0001

Biuro czynne:

pon - pt. w godz. 7.30 - 15.30

Dyrektor biura:

Robert Ebertowski

kom. 503 12 46 12

123

Partnerzy