Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Cel i efekt operacji: sprawne i skuteczne wdrażanie LSR LGD Stolem na lata 2016-2023.
Nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

ZMIANY ZAŁĄCZNIKÓW DO LSR LGD STOLEM

03 lipiec2017

W związku z obowiązującą wytyczną Ministra Rozwoju Rolnictwa i Wsi oraz mając na uwadze realizację wskaźników zapisanych w LSR, Zarząd LGD Stolem po przeprowadzeniu ewaluacji realizacji strategii za okres od maja 2016 do czerwca 2017 zadecydował, iż konieczne jest wszczęcie postępowania mającego na celu zmianę obowiązujących procedur wyboru operacji i grantobiorców oraz lokalnych kryteriów wyboru operacji w zakresie rozwijania działalności gospodarczej, podejmowania działalności gospodarczej i lokalnych kryteriów wyboru grantobiorców.

Zmiany te są niezbędne dla zapewnienia prawidłowej realizacji LSR i osiągnięcia wskaźników w niej zapisanych, Zgodnie z obowiązującą procedurą zmiany w ww. zakresach Zarząd LGD Stolem zgłosił radzie LGD Stolem potrzebe przeprowadzenia zmian obowiązujących procedur oraz lokalnych kryteriów wyboru. Poniżej zamieszczone są proponowane zmiany lokalnych kryteriów wyboru operacji  w zakresie rozwijania i podejmowania działalności gospodarczej oraz lokalnych kryteriów wyboru grantobiorców.

 Prosimy o zapoznanie się z proponowanymi zmianami i zgłaszanie uwag i propozycji na formularzu zamieszczonym poniżej, droga mailową na adres biura biuro@lgdstolem.pl. Konsultacje społeczne  projektu zmian kryteriów wyboru operacji i kryteriów wyboru grantobiorców potrwają do 21 lipca br. Zachęcamy do włączenia się lokalnej społeczności w proces zmian w ww. zakresach gdyż to państwo jesteście potencjalnymi beneficjentami LGD i to Wy korzystać będziecie z dofinansowania swoich projektów.

LKW – Rozwijanie dział. gosp. zmiana

LKW – Podejmowanie dział. gosp. zmiana

LKW – Projekty grantowe zmiana

LKW – FORMULARZ ZMIAN

 

Wyszukiwarka

Dane kontaktowe

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania STOLEM

ul. Derdowskiego 7
83-424 Lipusz

tel/fax. 58 680 05 70
biuro@lgdstolem.pl

NIP 591-16-49-386
Regon 220227851

Nr rachunku bankowego:

81 8340 0001 0203 6418 2000 0001

Biuro czynne:

pon - pt. w godz. 7.30 - 15.30

Dyrektor biura:

Robert Ebertowski

kom. 503 12 46 12

123

Partnerzy