Rekrutacja – kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy Projekt dofinansowany ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich
 
 _______________________________________________________________________________________

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Stolem rozpoczyna rekrutację  do udziału w kursie kwalifikowanej pierwszej pomocy. 

Kurs kończy się egzaminem państwowym oraz uzyskaniem kwalifikacji „Ratownika” zgodnie z ustawą o Państwowym Ratownictwie Medycznym potwierdzonej certyfikatem. Udział w szkoleniach jest bezpłatny.

W kursie mogą wziąć udział w szczególności:

– członkowie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z obszaru LGD Stolem (gminy: Kościerzyna, Lipusz, Dziemiany, Nowa Karczma, Karsin) w wieku 18-24 lat – osoby uczące się lub kształcące, nieaktywne zawodowo,

– w  przypadku wolnych miejsc pozostali chętni w wieku 18-24 lat.

Kwestionariusz zgłoszeniowy wraz z załącznikami należy złożyć do 10 lipca 2013 r. w biurze LGD Stolem przy u. Derdowskiego 7 w Lipuszu.

Dodatkowe informacje w biurze LGD Stolem w Lipuszu lub pod numerami telefonu: 58 6800570, 503 124 612.

 

Załączniki:

Kwestionariusz zgłoszeniowy