LGD Stolem zakończyła realizację projektu „Ratownik bliżej nas”

Projekt dofinansowany ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

Głównymi celami realizacji projektu były: wzrost aktywności mieszkańców obszaru LGD Stolem poprzez rozwój edukacji i poziomu wiedzy z zakresu udzielania pierwszej pomoc przedmedycznej, podniesienie umiejętności i kwalifikacji w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej w tym wsparcia psychologicznego dla ofiar zdarzeń i radzenia sobie ze stresem w pracy strażaka oraz podniesienie świadomości wśród lokalnej społeczności w zakresie ratownictwa przedmedycznego poprzez organizację spotkań oraz pokazu instruktażowo-szkoleniowego, a także podniesienie poziomu bezpieczeństwa na obszarze LGD Stolem poprzez wzrost osób posiadających odpowiednie kwalifikacje.

W ramach projektu zrealizowano kurs ratownictwa medycznego dla strażaków-ochotników w wieku 18-24 lat z jednostek OSP na obszarze działania LGD Stolem, w tym również warsztaty psychologii w akcjach ratunkowych. Kurs ratownictwa medycznego składał się z 66 godzin szkoleniowych oraz dodatkowo 8 godzin warsztatów psychologii w akcjach ratunkowych.

Kurs realizowany był przez zespół instruktorów ratowników oraz psychologa. Uczestnicy kursu poznali zasady prowadzenia segregacji wstępnej w przypadku zdarzeń masowych, zasady zapewniania sobie i innym bezpieczeństwa sobie i poszkodowanym, zasady funkcjonowania systemu pomocy medycznej oraz możliwości sprzętu przeznaczonego do udzielania pierwszej pomocy. Uczestnicy kursu w efekcie nauczyli się rozpoznać stan zdrowia poszkodowanego, udzielić adekwatnej pomocy, wdrożyć właściwe procedury ratownicze, przeprowadzić ewakuację poszkodowanego ze strefy zagrożenia, a także wykorzystać sprzęt przeznaczony do ratowania życia.

Podczas zajęć prowadzonych przez psychologa uczestnicy poznali zagadnienia takie, jak: stres traumatyczny w pracy strażaka, sposoby radzenia sobie ze stresem, pomoc psychologiczna dla poszkodowanych. Celem zajęć z psychologii był rozwój zdolności komunikacyjnych, wzrost poziomu samooceny i motywacji do działania oraz zwiększenie odporności na stres, zwłaszcza w trakcie akcji ratowniczych i po ich zakończeniu.

Kurs zakończył się egzaminem państwowym i uzyskaniem przez uczestników tytułu i kwalifikacji „Ratownika” w myśl ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym.

– Niemal trzydziestu nowych młodych ratowników i ratowniczek na obszarze pięciu gmin obszaru LGD Stolem w ramach realizacji kursu kwalifikowanej pierwszej pomocy. Jest to niewątpliwie sukces, nie tylko nasz, ale przede wszystkim tych młodych ludzi, którzy chcieli się zaangażować w bezinteresowne ratowanie życia ludzkiego. Bezpieczniejsi mogą poczuć się również mieszkańcy gmin: Kościerzyna. Lipusz, Nowa Karczma, Dziemiany i Karsin, bo właśnie z ich środowisk wywodzą się nowi ratownicy kwalifikowani, na których można liczyć w razie sytuacji zagrożenia zdrowia i życia.” – mówi prezes LGD Stolem Mariola Lamkiewicz-Czechowska.

– Na realizacji projektu „Ratownik bliżej nas” skorzystali nie tylko nowi ratownicy kwalifikowani, ale pośrednio również pozostali mieszkańcy obszaru LGD Stolem, którzy brali udział w instruktażu udzielania pierwszej pomocy podczas pokazu instruktażowo—szkoleniowego na Pikniku Edukacyjnym w Lipuszu -dodaje.

Podczas wspomnianego pikniku, który odbył się 8 września na stadionie sportowym w Lipuszu przygotowano inscenizację wypadku drogowego wraz z fachowym i przystępnym objaśnieniem zasady pierwszej pomocy i zachowań w sytuacjach związanych z zagrożeniem zdrowia i życia z wykorzystaniem posiadanego sprzętu.

Ostatnim elementem były specjalne spotkania z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej z mieszkańcami gmin: Kościerzyna, Lipusz, Nowa Karczma, Dziemiany i Karsin. Podczas nich mieszkańcy uczestniczyli w bezpłatnym instruktażu w zakresie pierwszej pomocy przedmedycznej. Prezentowana była również działalność poszczególnych OSP wraz z przedstawieniem korzyści płynących z przynależności do ich struktur.

DSC_0311

Listopadowe spotkania podniosły wiedzę i świadomość mieszkańców obszaru oraz były motywacją dla kolejnych osób chcących zdobyć uprawnienia ratownika kwalifikowanego. Ratownicy zasilili szeregi nie tylko jednostek z Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, ale również tych funkcjonujących poza systemem, które na co dzień udzielają pomocy na terenie działania poszczególnych jednostek OSP.  Wykwalifikowana kadra zdolna do przeprowadzenia działań ratowniczych w trakcie zdarzeń losowych to większa szansa dla poszkodowanych, zwłaszcza w ratowaniu ofiar wypadków drogowych.