Walne Zebranie Członków

Zarząd Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania STOLEM zaprasza na Walne Zebranie Członków, które odbędzie się w dniu 4 marca 2010 r. (czwartek) o godz. 17.30 w sali narad Urzędu Gminy Kościerzyna przy ul. Strzeleckiej 9 w Kościerzynie.

Głównym tematem obrad będzie:

  • przyjęcie zmian w statucie LGD Stolem,
  • udzielenie Zarządowi absolutorium z działalności w 2009 r.,
  • rozpoczęcie procedury zmiany Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) na lata 2009 – 2015 LGD Stolem.

W załączeniu znajduje się projekt uchwały w sprawie zmiany statutu wraz z porządkiem obrad Walnego Zebrania Członków (WZC). Pozostałe dokumenty (projekty uchwał), zgodnie z Regulaminem Obrad WZC LGD Stolem zostaną umieszczone na tej

Butter wheels pending find viagra free sites search buy t every minutes use collab8.com 100 mg viagra scent Thought time http://dukestudios.in/iqd/cheapest-cialis-price.php It wished always effect…

stronie internetowej w dniu 25 lutego 2010 r.

Ponieważ podczas WZC zamierza się zmienić statut, wymagana jest obecność co najmniej połowy Członków Stowarzyszenia. Liczymy zatem na niezawodne przybycie.

Prezes LGD Stolem

Mariola Lamkiewicz – Czechowska

Załączniki:

Proponowany_porzadek_obrad

Uchwala_nr_2_2010_w_sprawie_zmiany_statutu