Zawiadomienie o IX Posiedzeniu Rady LGD Stolem

Przewodnicząca Rady LGD Stolem zawiadamia, że w dniu 6 września 2017 r. (środa)  o godz. 13.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Lipuszu przy ul. Wybickiego 27,  odbędzie się IX Posiedzenie Rady LGD Stolem w kadencji 2015-2019.

Przedmiotem obrad będzie zmiana niektórych kryteriów wyboru operacji oraz zapisów procedury tego wyboru.

Program posiedzenia przedstawia się następująco:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Stwierdzenia prawomocności i przyjęcie porządku obrad.
  3. Wybór Sekretarza Zebrania.
  4. Zmiana Procedury wyboru i oceny operacji w ramach
  5. Zmian kryteriów wyboru operacji dla niektórych przedsięwzięć w ramach LSR
  6. Zmiana Procedury wyboru i oceny grantobiorców, wraz z opisem sposobu rozliczania grantów, monitoringu i kontroli.
  7. Wolne wnioski.
  8. Zamknięcie posiedzenia.