Dokumenty na Walne Zebranie Członków

Poniżej znajdują się wszystkie projekty uchwał wraz z załącznikami, które mają być podjęte na najbliższym Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia LGD Stolem w dniu 8 grudnia 2008 r.

Załączniki:

Uchwala_Nr_7_zmiany_wzoru_karty_wyborczej+zalacznik

Uchwala_Nr_8_regulamin_WZC+zalacznik

Uchwala_Nr_9_wybor_czlonkow_Rady

Uchwala_Nr_10_wybor_Przewodniczacego_RadyUchwala_Nr_12_LSR