Lista wniosków wg Lokalnych Kryteriów na działanie

W dniu 28 października 2010 r. odbyło się VI Posiedzenie Rady LGD Stolem, którego głównym tematem była ocena wniosków złożonych w ramach naboru na wdrażanie lokalnej strategii rozwoju z Osi 4 Leader PROW 2007 – 2013 dla działania “Małe projekty” i “Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”, które wpłynęły do biura LGD Stolem w odpowiedzi na ogłoszone konkursy. Członkowie Rady uchwalili, że wszystkie złożone wnioski są zgodne z LSR LGD Stolem. Natomiast w wyniku oceny względem lokalnych kryteriów wyboru powstała lista operacji (w załączniku poniżej) od najwyższej do najniższej ilości pkt. dla obu działań.

Załączniki:

male_projekty037

mikro038