FUNDUSZE NA ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

LOGO PIFE

Szanowni Państwo,

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gdańsku zaprasza na spotkanie informacyjne organizowane 24 sierpnia 2016 r. poświęcone możliwościom pozyskania wsparcia przez przedsiębiorców na rzecz odnawialnych źródeł energii i ochrony środowiska ze środków pochodzących z Unii Europejskiej w perspektywie finansowej na lata 2014-2020.

Spotkanie przeznaczone jest dla przedsiębiorców.

W programie spotkania m.in.:

  • możliwości uzyskania wsparcia na działania z zakresu odnawialnych źródeł energii i ochrony środowiska w ramach:
    – Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020,
    – Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020,
  • pozostałe możliwości uzyskania wsparcia na działania z zakresu odnawialnych źródeł energii i ochrony środowiska w ramach środków europejskich,
  • wsparcie ze środków budżetu państwa na działania z zakresu odnawialnych źródeł energii i ochrony środowiska,
  • działalność Sieci Punktów Informacyjnych  Funduszy Europejskich.

W spotkaniu wezmą udział eksperci z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z Gdańska.

Termin i miejsce spotkania:
Spotkanie odbędzie się w środę 24 sierpnia 2016 r. w godz. 10:00-13:00 w siedzibie Agencji Rozwoju Pomorza S.A. w Gdańsku przy al. Grunwaldzkiej 472 D w budynku Olivia Six (sala 12.13 na XII piętrze).

Zgłoszenia:
Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres: gdansk.pife@pomorskie.eu lub zgłoszenie telefoniczne pod numerem (58) 323 31 06,
do dnia 22 sierpnia 2016 r.

 

Program spotkania oraz formularz zgłoszeniowy znajduję się w załączeniu.

Uwaga! Z powodu ograniczonej liczby miejsc o uczestnictwie w spotkaniu decyduje kolejność zgłoszeń.

Udział w spotkaniu informacyjnym jest bezpłatny.


Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

Formularz zgłoszeniowy – Gdańsk 24.08.2016

Program spotkania – Gdańsk 24.08.2016