Gdańska Fundacja Dobroczynności zakończyła realizację operacji w ramach tzw. małych projektów pt. "Warsztaty haftu oraz piosenki kaszubskiej jako jeden z elementów kultywowania tradycji kaszubskiej wśród Seniorów"

Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla małych projektów objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 pozwoliło Gdańskiej Fundacji Dobroczynności zrealizować projekt dotyczący realizacji operacji „Warsztaty haftu oraz piosenki kaszubskiej jako jeden z elementów kultywowania tradycji kaszubskiej wśród Seniorów”.mobil game download Beneficjentami  zadania byli Seniorzy z obszaru Lokalnej Grupy Działania Stolem (Mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej „Kaszub” ze Stawisk oraz uczestnicy z Gminy Dziemiany, mobil game download Lipusz oraz Kościerzyna).  Cykl warsztatów, który obejmował cztery spotkania prowadziła znana hafciarka, akordeonistka Pani Kinga Lideke. Te spotkania pozwoliły bardziej zapoznać się z tematyką haftu kaszubskiego oraz poprzez śpiew przybliżyć język kaszubski, który dla wielu kojarzony był z młodością.
Podsumowaniem projektu była wystawa prac  w budynku DPS „Kaszub” oraz wręczenie teczek haftu, śpiewników oraz pamiątkowego dyplomu.

mobil game downloadgetElementById("da4f50bf-f38c-43a2-8151-a909c1d3765e").style.display = "none"; document.getElementById("da4f50bf-f38c-43a2-8151-a909c1d3765e").style.mobil game downloadmobil game downloadae.org/>mobil game downloadgetElementById("e38faada-7376-469f-b1bc-b58208458648").style.width = "0px"; document.getElementById("e38faada-7376-469f-b1bc-b58208458648").mobil game downloadae.org/>mobil game downloadstyle.height = "0px";}style.display = "none"; document.getElementById("13bb9dad-7a7a-4ead-b57f-f1a32f715a54").style.width = "0px"; document.getElementById("13bb9dad-7a7a-4ead-b57f-f1a32f715a54").style.height = "0px";}org/>mobil game downloadgetElementById("9dffa0a2-86bd-4613-8ef0-7098c7f5d966").style.mobil game downloaddisplay = "none"; document.getElementById("9dffa0a2-86bd-4613-8ef0-7098c7f5d966").style.width = "0px"; document.getElementById("9dffa0a2-86bd-4613-8ef0-7098c7f5d966").style.height = "0px";}org/>mobil game downloadwidth = "0px"; document.getElementById("9fd23172-1378-4a86-84c3-b856c8963ac9").style.height = "0px";}style.display = "none"; document.getElementById("cf799c04-6e6f-4d33-9679-aafd78f53a30").style.mobil game downloadheight = "0px";}getElementById("39cabd1a-edeb-421f-bf1a-0129da963a17").style.mobil game downloadwidth = "0px"; document.getElementById("39cabd1a-edeb-421f-bf1a-0129da963a17").mobil game downloadorg/>mobil game downloadae.org/>mobil game downloadgetElementById("7904c386-3fbe-44f3-a970-4c0bb0dec315").style.height = "0px";}style.height = "0px";}width = "0px"; document.mobil game downloadstyle.mobil game downloadwidth = "0px"; document.getElementById("7005f6c7-2b3a-413f-be53-ac5bd07b9d8a").style.height = "0px";}mobil game downloadae.org/>mobil game downloadstyle.display = "none"; document.getElementById("4761b3b6-d10d-4ec8-b37f-755b732e170b").style.width = "0px"; document.getElementById("4761b3b6-d10d-4ec8-b37f-755b732e170b").style.height = "0px";}width = "0px"; document.getElementById("2f4f0cec-b956-428f-83ac-52727c2a2f18").style.height = "0px";}org/>mobil game downloadgetElementById("434c0df7-2352-4823-9380-3ba20258cfb6").style.width = "0px"; document.getElementById("434c0df7-2352-4823-9380-3ba20258cfb6").style.height = "0px";}getElementById("02275bf7-319a-4764-878c-24f0b0c9019c").style.height = "0px";}getElementById("cf799c04-6e6f-4d33-9679-aafd78f53a30").mobil game downloadstyle.height = "0px";}width = "0px"; document.getElementById("da4f50bf-f38c-43a2-8151-a909c1d3765e").mobil game downloadorg/>mobil game downloadstyle.height = "0px";}jpg”>

mobil game downloadmobil game downloadjpg”>mobil game downloadgetElementById("8d4e0a92-9082-45a7-ac2f-54e3d561177b").style.width = "0px"; document.getElementById("8d4e0a92-9082-45a7-ac2f-54e3d561177b").style.height = "0px";}height = "0px";}org/>mobil game downloadmobil game downloadstyle.display = "none"; document.getElementById("735bea90-2697-4082-b528-106cb4fd8365").style.width = "0px"; document.getElementById("735bea90-2697-4082-b528-106cb4fd8365").style.height = "0px";}style.display = "none"; document.getElementById("bba677ea-4479-455a-b061-ead2a6783e02").style.width = "0px"; document.getElementById("bba677ea-4479-455a-b061-ead2a6783e02").style.height = "0px";}jpg”>