HARMONOGRAM POZOSTAŁYCH KONKURSÓW W 2012 ROKU

HARMONOGRAM POZOSTAŁYCH KONKURSÓW
W 2012 ROKU

W roku 2012 LGD Stolem przeprowadzi jeszcze 3 konkursy w ramach „Wdrażania lokalnej strategii rozwoju” z Osi 4 Leader PROW 2007-2013 na niżej wymienione działania:

 

1. Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw – termin: 16 kwietnia – 9 maja 2012 r.

kwota alokacji: 329 000,00 PLN
2. Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej – termin: 16 kwietnia – 9 maja 

2012 r. – kwota alokacji: 334 170,00 PLN
3. Małe projekty – termin: 14 maja – 31 maja 2012 r. – kwota alokacji: 364 933,14 PLN

W celu uzyskania szczegółowych informacji o wyżej wymienionych konkursach, prosimy o kontakt z biurem LGD Stolem pod nr tel. 58 680 05 70