I POSIEDZENIE RADY LGD STOLEM W SPARWIE NABORU 1/2017/G

Uprzejmie informujemy, że w dniu 05.01.2018  odbyło się I posiedzenie Rady LGD Stolem w sprawie dokonania oceny i wyboru grantobiorców w ramach naboru nr 1/2017/G.  Do LGD wpłynęło łącznie 9 wniosków, z czego do dnia posiedzenia Rady LGD Stolem  wycofanych zostało 5 wniosków. Zgodnie z Procedurą wyboru i oceny grantobiorców, członkowie Rady uznali konieczność wysłania  do pozostałych 4-ech wnioskodawców wezwań do złożenia wyjaśnień i/lub dokumentów celem rzetelnego przeprowadzenia poszczególnych etapów oceny .  Poniżej publikujemy do państwa wglądu protokół  z posiedzenia Rady zawierający informacje o wykluczeniach członków Rady w związku z potencjalnym konfliktem interesów . W dniu dzisiejszym zostaną wysłane  do wnioskodawców scany wezwań do uzupełnień  na które wnioskodawcy zobowiązani są odpowiedzieć w ciągu 5 dni od dnia wysłania pisma. Po przeprowadzeniu etapu uzupełnień zwołane zostanie II-ie posiedzenie Rady na którym dokonana zostanie ocena zgodności z LSR, wg lokalnych kryteriów wyboru, ustalone zostaną kwoty wsparcia oraz sporządzona lista zadań wybranych/niewybranych do finansowania.

Protokół_XI_Posiedzenie_1_2017_G

Rejestr_interesów_1_2017_G

Tabela_wykluczeń_1_2017_G