III Posiedzenie Rady LGD Stolem

Przewodnicząca Rady LGD Stolem zawiadamia, że w dniu   20 maja 2021 r.(czwartek)  o godz. 13.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Lipuszu (ul. Wybickiego 27),  odbędzie się III Posiedzenie Rady LGD Stolem w kadencji 2020-2023.

Przedmiotem obrad będzie ocena i wybór wniosków złożonych w ramach  naboru nr 15/2021 i 16/2021, a także ocena i wybór operacji własnych złożonych   w ramach wdrażania LSR LGD Stolem na lata 2016 – 2023 objętego PROW 2014-2020.

Poniżej w załączeniu proponowany porządek obrad.

Proponowany porządek III posiedzenia Rady_LGD_Stolem_2020-2023